Bloom ยกระดับ!!โครงการพัฒนาของดีชายแดนใต้ จัดนิทรรศการ Virtual Exhibition ครั้งแรกของปัตตานี

0
461

มลายูลิฟวิ่ง ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน) (National Innovation Agency : NIA) เปิดตัว 23 ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนาภายใต้โครงการ BLOOM DEEP SOUTH IDENTITY PRODUCT ในรูปแบบ Virtual เสมือนจริง และนิทรรศการแบบ Onsite ณ มลายูลิฟวิ่ง ถนนปัตตานีภิรมย์ อ.เมือง จ.ปัตตานี ในวันที่ 11-12 กันยายน 2564 และเปิดให้ชมตลอดทั้งเดือนกันยายน
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(สนช.) จัดหลักสูตรพัฒนา สร้างโอกาสทางด้านธุรกิจนวัตกรรม จากอัตลักษณ์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ สู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ โดยมีเป้าหมายในการยกระดับสินค้า สร้างโอกาสทางด้านธุรกิจ ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ ร่วมกับมลายูลิฟวิ่ง กลุ่มคนรุ่นใหม่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้


มลายูลิฟวิ่ง(Melayu Living) กลุ่มคนรุ่นใหม่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมกลุ่มกันทำกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ ในพื้นที่มาตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 “มลายู ลีฟวิ่ง” มีความหมายว่า “ห้องรับแขกของมลายู” เริ่มจากกลุ่มสถาปนิกของภูมิภาค อันเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายกระจายศูนย์ย่อยที่ดำเนินการโดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ในชื่อ “กรรมาธิการสถาปนิกทักษิณเขตภาคใต้ตอนล่าง” มีสถาปนิกเป็นสมาชิกหลัก
มลายู ลีฟวิ่ง ตั้งเป้าหมายไว้คือการสร้างความเคลื่อนไหว โดยอาศัยความถนัดทางวิชาชีพของตน และความร่วมมือของคนในพื้นที่มาเป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ สร้างการรับรู้ ด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมเฉพาะของท้องถิ่น สร้างพื้นที่สร้างสรรค์ขึ้นในพื้นที่ จนมีผู้ร่วมอาสาทำงานตามที่ตัวเองถนัด ทั้งสถาปนิก ช่างภาพ กราฟิกดีไซเนอร์ คอลัมนิสต์ มาร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมกันในที่ทำการ ณ บ้านเก่าทรงจีนริมแม่น้ำ ซึ่งเดิมเคยเป็นนายอากรผู้ทำหน้าที่เก็บภาษีแทนรัฐบาลของดินแดนแห่งนี้ ฟื้นชีวิตให้มีชีวา เชื่อมสัมพันธ์ทุกศาสนิกมาอยู่ร่วมกัน
กิจกรรมหลากหลายของกลุ่ม เช่น การจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย งานบรรยายด้านสถาปัตยกรรม งานประกวดการออกแบบ จัดฉายภาพยนตร์ ภายใต้ชื่อ “มลายูรามา” ทำแผนที่ชุมชนเพื่อการพัฒนา และเทศกาลถอดรหัสปัตตานี ร่วมมือกับชุมชนเปลี่ยนพื้นที่ในเขตเมืองเก่า จังหวัดปัตตานีให้กลายเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ เปลี่ยนภาพลักษณ์ในจินตนาการของผู้คน ที่มีเสียงระเบิด “บูม” (Boom) มาเป็น “บลูม” (Bloom) พวกเขาปรารถนาให้สังคมภายนอกได้รับรู้แง่มุมดี ๆ ของพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้
ราชิต ระเด่นอาหมัด หนึ่งในทีมงานมลายูลิฟวิ่ง ในฐานะผู้ร่วมพัฒนาสินค้าและจัดงาน กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการดีมีประโยชน์ต่อพื้นที่ปลายด้ามขวานว่า BLOOM DEEP SOUTH IDENTITY PRODUCT หรือกิจกรรมการพัฒนาและสร้างโอกาสทางด้านธุรกิจนวัตกรรม สำหรับผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ของพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สนับสนุนโดยสนช. ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 ด้วยเป้าหมายในการกระตุ้นการรับรู้ การสร้างโอกาสทางด้านธุรกิจ ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการขยายผลเชิงพาณิชย์ของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มี 23 ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับโอกาสในครั้งนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และยังได้ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ที่ไฉไลกว่าเดิม
“ในปีนี้เราไม่ได้จัดกิจกรรมในมลายูลิฟวิ่งเลยจากสถานการณ์โควิด แต่มีโปรเจคที่ได้ทำงานร่วมกับ NIA เป็นโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการในพื้นที่ 3 จชต. ที่สมัครมาเกือบ 50 ทีม ผ่านการคัดเลือกจำนวน 23 ทีม โดยแบ่งเป็น 4 หมวด ได้แก่ 1.หมวดอาหารและสมุนไพร 2.หมวดเครื่องดื่ม 3.หมวดท่องเที่ยวชุมชน 4.หมวดงานCraft ซึ่งมีภูมิหลังอันแตกต่างหลากหลายทั้งความเชื่อ แนวทางการทำงาน รูปแบบของการประกอบการ เพื่อมุ่งหวังที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถยกระดับเพื่อต่อยอดโอกาสทางธุรกิจ
เมื่อผ่านการคัดเลือก อบรม จากวิทยากรและอาจารย์มากฝีมือในแต่ละด้าน สร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ จัดทำวีดีโอประช่าสัมพันธ์ และนำเสนอผลงานรวมจัดแสดงสินค้า ทางทีมออกแบบของกลุ่มได้ร่วมพัฒนาโดยการพูดคุยถึงความต้องการของผู้ประกอบการ และออกแบบให้ตรงที่สุด บางรายเพียงต้องการเปลี่ยนแพกเกจจิ้ง ลวดลาย โลโก้ อบรมการตลาดและการขายออนไลน์ สร้างเรื่องราวให้ผลิตภัณฑ์ จนถึงกิจกรรมปิดท้ายโครงการคือนิทรรศการที่จะจัดแสดงผลงานที่ร่วมทำกับทางผู้ประกอบการ ในมลายู ลิฟวิ่ง หากผลิตภัณฑ์ไหนโดนใจ อยากจะสั่งซื้อหรือติดต่อผู้ประกอบการโดยตรง ใน Virtual Exhibition เราจะมีรายละเอียดของผู้ประกอบการทุกท่านไว้ให้เรียบร้อย”
beesukhirin BARAHOM kattalee น้ำพริกตราจันทร์เสวย บ้านขนมบุหงาตานี adelkraft raskkayii สภากาแฟ36 ส้มแขกบ้านทรายขาว centralphamacybetong concurpatchwork sureeya riddygoatsteak
Bangpuamazingtour thegardencamp ทุเรียนกวนบังเลาะ lavalaweng kalabhai designbyfur nanahandcraft kresekbettafarm กระจูดรายา และbefishm คือ 23 ผลิตภัณฑ์ดีๆ ที่ได้รับการพัฒนาและจัดแสดง
ในการจัดนิทรรศการในรูปแบบ Virtual Exhibition ครั้งแรกของปัตตานีครั้งนี้ ด้วยการเริ่มปลดล็อคพื้นที่ทำให้ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมชมงานได้ด้วย ณ มลายูลิฟวิ่ง ในวันที่ 11-12 กันยายน 2564 โดยมีมาตรการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดไม่เกิน 25 คน