ปัตตานี- (Street Art) อ.สายบุรี สื่อสร้างสรรค์ เล่าเรื่องดีๆ ที่บ้านฉัน บนฝาผนัง

0
567
ปัตตานี- (Street Art) อ.สายบุรี สื่อสร้างสรรค์ เล่าเรื่องดีๆ ที่บ้านฉัน บนฝาผนัง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่  7  กันยายน  ๒๕๖4   ที่โรงเรียนสายบุรี (แจ้งประชาคาร) อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี ส่งมอบกิจกรรมภาพวาด   “สื่อสร้างสรรค์ เล่าเรื่องดีๆ ที่บ้านฉัน (Street Art) ตามโครงการสร้างความเข้าใจประชาชน ทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ทั้งนี้ กรมประชาสัมพันธ์ ได้สนับสนุนการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการผลิตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เผยแพร่สู่สาธารณะผ่านสื่อชนิดต่างๆ รวมถึงเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในหลายรูปแบบ   โดยกิจกรรม “สื่อสร้างสรรค์ เล่าเรื่องดีๆ ที่บ้านฉัน (Street Art)” ประจำปี 2564 ในพื้นที่ของอำเภอสายบุรี เพื่อส่งเสริมความภาคภูมิใจในถิ่นเกิด สะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีงาม ควบคู่กับการฝึกฝนให้เยาวชน นักเรียน มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ด้านการวาดภาพตามแนว (Street Art) ที่เป็นสัญญาลักษณ์อำเภอสายบุรี เสริมสร้างให้สันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ฯ โดยศิลปินชายแดนใต้ รวม 1๑ ท่าน และนักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม 50 คน  ร่วมกิจกรรมวาดภาพ จำนวน 18 ภาพ  ซึ่งให้ความสนใจจากประชาชน และนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี

ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้เกียรติมอบเกียรติบัตร แก่ตัวแทนศิลปินชายแดนใต้ ตัวแทนนักเรียน และส่งมอบภาพวาดให้กับโรงเรียนสายบุรี (แจ้งประชาคาร) และเทศบาลเมืองตะลุบัน อำเภอสายบุรี เพื่อต่อยอดกิจกรรมฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพื้นที่ต่อไป.

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ส.ปชส.ปน.ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี