นราธิวาส – เลขาฯศอ.บต. ลงพื้นที่สวนลองกองตัวอย่าง อ.สุไหงปาดี ให้กำลังใจเจ้าของสวน พร้อมลำเลียงลองกองขึ้นขบวนรถไฟเตรียมส่งตลาดผู้ซื้อ

0
441

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนลองตัวอย่างอำเภอสุไหวปาดี ของนายธีรชัย คงทอง เกษตรกรตัวอย่าง หมู่ที่ 4 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เพื่อติดตามความก้าวหน้าพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ ศอ.บต. ขับเคลื่อนนำร่องไม้ผลเศรษฐกิจภาคใต้ชายแดน และร่วมประชาสัมพันธ์ลองกองอำเภอสุไหงปาดี เป็นลองกองที่มีคุณภาพของประเทศไทย โดยเลขาธิการ ศอ.บต. ได้ตัดช่อลองกองที่กำลังออกผลผลิต พร้อมทั้งได้ร่วมกันประชาสัมพันธ์ “ลองกองสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส” ที่ใช้ระบบการปลูกแบบอินทรีย์ตามธรรมชาติ “ทำให้มีความหอมหวานเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนราธิวาส” โดยมี นายอนิรุทธ บัวอ่อน นายอำเภอสุไหงปาดี กรมพัฒนาที่ดินจังหวัดนราธิวาส กรมการปกครอง อำเภอสุไหงปาดี เจ้าหน้าที่ทหารพราน เกษตรอำเภอสุไหงปาดี พาณิชย์จังหวัดนราธิวาส ร่วมต้อนรับ

ในการนี้ เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ผลผลิตลองกองในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีทั้งหมด 17,000 ตัน มีการระบายออกสู่ตลาดไปแล้ว ยังคงเหลืออีกในพื้นที่ 5,000 กว่าตัน ตอนนี้ สถานภาพผลไม้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ถือเป็นไปได้ด้วยดี แล้วการมาเยี่ยมสถานีรถไฟสุไหงปาดีในครั้งนี้ มาดูการบริหารจัดการผลไม้ในภาพรวม โดยในระดับประเทศมีจะคณะกรรมการการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ รีบผิดชอบ และในระดับชาติ จะมีรัฐมนตรีเกษตรและรัฐมนตรีพาณิชย์ เป็นผู้รับผิดชอบ ได้มีจัดการสนับสนุนดูแลพี่น้องกระเกษตรกรอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีและท่านรองนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการทาง ศอ.บต. โดยตรง ให้เติมเต็มกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตร และผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ถึงการขนส่งการลำเลียงผลไม้ออกสู่ตลาดโดยเร็ว และการขนส่งจะมี 2 รูปแบบ ทางบก ได้สนับสนุนจากไปรษณีย์ไทย ของกระทรวงพาณิชย์ได้ทำการจัดส่งให้กับกลุ่มเป้าหมาย แต่ที่สำคัญที่สุดพี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงใช้บริการขนส่งด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทยเพราะมีความสะดวก รวดเร็ว และค่าส่งราคาถูก อย่างไรก็ตามต้องขอบคุณการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ได้มีการเปิดเดินรถ เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ถึงแม้ยังมีปัญหาหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องของสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้น แต่ก็ยังได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากท่านแม่ทัพภาคที่ 4 จังหวัดนราธิวาส และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมดูแลรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดี และวันนี้ยังมี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเดินรถภาค 4 มาให้กำลังใจแก่พี่น้องประชาชนพร้อมยืนยันว่าจะช่วยดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มที่ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าจะมีกล่องพัสดุและกล่องที่บรรจุผลไม้มากมาย ในแต่ละวันประมาณ 600 กล่อง ที่ประชาชนมาใช้บริการขนส่งกับทางรถไฟแห่งประเทศไทย เพราะมีราคาที่ถูก สามารถส่งถึงปลายทางได้อย่างปลอดภัย แล้วขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยกันทำให้บริหารจัดการผลไม้ในปีนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถึงแม้จะมีอุปสรรคหลายๆ อย่างแต่ก็สามารถผ่านพ้นไปด้วยดี

สำหรับจังหวัดนราธิวาสมีลองกองซึ่งเป็นผลไม้ประจำถิ่น สำหรับการใช้ระบบเกษตรอินทรีย์แบบธรรมชาติ ทำให้ไม่มีสารเคมีเจือปนในสวนและลองกองมีความหวานหอม ขั้วแน่น ยางน้อย เปลือกบาง อร่อย เป็นเกรดลองกองที่สมบูรณ์ เป็นเกรด A มีลูกขนาด 6 นิ้วครึ่ง ขนาดช่อต้องมีน้ำหนักประมาณ 700 กรัม และแปลงสวนลองกองแห่งนี้ถือเป็นแปลงที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอสุไหงปาดี เป็นแปลงตัวอย่างมีคุณภาพขนาด 10 ไร่ และในอำเภอสุไหงปาดี มีแปลงลองกองทั้งหมด 4,000 กว่าไร่ สภาพอากาศในช่วงนี้ถือว่าดีมาก การแตกและการร่วงของลูกลองกองมีการลดลง ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ เลขาธิการ ศอ.บต. ได้ช่วยลำเลียงลองกองขึ้นรถไฟ เพื่อเดินทางสู่จังหวัดปลายทาง เพื่อจัดจำหน่ายแก่ผู้บริโภคต่อไป

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร /มาหามะ ดือเลาะ @ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส