ปัตตานี-ประชุม กรอ.จังหวัดกระตุ้นเศรษฐกิจ ก่อนงบประมาณรายจ่ายปี 63 จะมีผลบังคับใช้

0
31
ปัตตานี-ประชุม กรอ.จังหวัดกระตุ้นเศรษฐกิจ ก่อนงบประมาณรายจ่ายปี 63 จะมีผลบังคับใช้

ปัตตานี-ประชุม กรอ.จังหวัดกระตุ้นเศรษฐกิจ ก่อนงบประมาณรายจ่ายปี 63 จะมีผลบังคับใช้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า     วันที่ 25 ตุลาคม 2562   ที่ ห้องประชุมพญาตานี  ชั้น  4   ศาลากลาง     จังหวัดปัตตานี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของจังหวัดปัตตานี หรือ กรอ.จังหวัด ครั้งที่ 5/2562   ซึ่งมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน เข้าร่วมในการประชุมฯ เพื่อหาแนวทางพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของจังหวัดปัตตานี ก่อนที่จะงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 มีผลบังคับใช้

โดยได้ติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจของจังหวัดปัตตานีที่ผ่านมา ซึ่งมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ประมาณร้อยละ  2.4   เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ในผลผลิตยางพาราจะเพิ่มขึ้น จากมาตรการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบของรัฐบาล ที่เน้นการบริหารจัดการการตลาดยางพารา การสร้างเสถียรภาพให้กับยางพาราอย่างต่อเนื่องในทุกมิติ และการส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศ รวมทั้งการสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าแปรรูปยางพารา   ตลอดถึงการสนับสนุนกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปขนาดเล็ก  เช่น ผลิตภัณฑ์การเกษตรแปรรูป  และ  อาหารทะเลแปรรูป มีผลทำให้ด้านการบริการการท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มขึ้น


ทั้งนี้ ที่ประชุมมีความเป็นห้วงในไตรมาตรแรกของปีงบประมาณ 2563 ที่งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ยังไม่มีผลบังคับใช้ ทำให้การลงทุนทางเศรษฐกิจในพื้นที่ยังชะลอตัว จึงอยากให้ทุกภาคส่วนได้พิจารณาหาแนวทาง เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน ส่งเสริมการค้าชายแดนฯ การทำการเกษตรแบบลดต้นทุน และการติดตามการประกันรายได้ของรัฐบาล เพื่อให้การพัฒนาจังหวัด ไม่หยุดชะงัก.

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น