ผบ.ฉก.ช่วยชาวบ้านซื้อทุเรียนพื้นเมืองแจกกำลังพล แบ่งปันความสุขช่วงโควิด -19

0
304

พลตรี ไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ช่วยเหลือ ชาวบ้าน พ่อค้า ขายทุเรียนพันธุ์พื้นเมือง ในตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งได้รับผลกระทบ ตกงาน ขาดรายได้ ในการเลี้ยงดูตนเอง และครอบครัว จากสถานการณ์การแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโควิค 19 ปีนี้ผลผลิตทุเรียนเริ่มทยอยออกมาแล้ว เข้าสู่สัปดาห์ที่ 2 แต่ตลาดไม่คึกคักเท่าที่ควร

เนื่องจากชาวบ้านจำนวนมากที่ตกงานในช่วงโควิด ทำให้ต้องมาหางานทำที่บ้านเกิดตนเอง โดยการรับทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองมาเร่ขาย กับรถพ่วงข้าง เพื่อจะได้มีเงินประทังชีวิต เลี้ยงดูตนเอง และครอบครัว

ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสมีความห่วงใย จึงช่วยอุดหนุน เหมา ทุเรียน นำไปแจกจ่ายให้กับกำลังพล หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส สร้างความปลื้มปิติดีใจ ให้แก่พ่อค้าทุเรียน และกำลังพลเป็นอย่างมาก แบ่งปันสุข ทั้งผู้ให้ สู่ผู้รับ

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร บก.@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส