ปัตตานี-รณรงค์ลดปัญหายุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก ใน 12อำเภอ

0
472
ปัตตานี-รณรงค์ลดปัญหายุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก ใน 12อำเภอ

ปัตตานี-รณรงค์ลดปัญหายุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก ใน 12อำเภอ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่30 ก.ย.62   ที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ได้มีการจัดกิจกรรมยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กในพื้นที่จังหวัดปัตตานี   ตามโครงการ สำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น พ.ศ.2562  จัดโดย สำนักงานอัยการจังหวัดปัตตานี สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดปัตตานี เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ทางกฎหมายให้แก่เครือข่ายต่อต้านความรุนแรงในจังหวัดปัตตานี  โดยมุ่งผลก่อให้เกิดการลดปัญหาหรือยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กในพื้นที่    จังหวัดปัตตานีโดยมี    นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดกิจกกรรม  และมอบเกียรติบัตรแก่ครอบครัวตัวอย่าง พร้อมเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กในพื้นที่ 12 อำเภอจังหวัดปัตตานี

จากนั้นได้ร่วมกันออกเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ยุติความรุนแรงเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กมุ่งผลก่อให้เกิดการลดปัญหาหรือ    ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและเพื่อให้ประชาชนได้ทราบภารกิจของสำนักกิจการและโครงการในพระราช ดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา สำนักงานอัยการสูงสุด ในการยุติความรุนแรงต่อเด็ก และสตรี อีกด้วย

โดยผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ คือ ปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กลดลง ประชาชนทั่วไปทราบถึงหน้าที่และวิธีปฏิบัติเมื่อพบเห็นการใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก ภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก   และ ประชาชนทั่วไปได้ทราบภารกิจของสำนักกิจการและโครงการในพระราชดำริพระเจ้า หลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา สำนักงานอัยการสูงสุด ในการยุติความรุนแรงต่อเด็ก และสตรี

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี