ชาวนราธิวาสรวมพลังวิ่ง-เดินต้านภัยยาเสพติด “มือนารอ หัวใจสีขาว” MENARA ANTI DRUG

0
235

วันนี้ 9 ก.ย.62 เวลา 20.45 น.นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดกิจกรรมเดินวิ่งต้านภัยยาเสพติด“มือนารอ หัวใจสีขาว” ประจำปี 2562 ณ บริเวณเขื่อนท่าพระยาสาย (ลานนกเงือก)โดยมีนายก่อพงษ์  โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส   นายชัยเจริญ มูสิกิ้ม หัวหน้าฝ่ายอำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชนและเยาวชนพื้นที่จังหวัดนราธิวาสร่วมกิจกรรมจำนวนมาก


นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้กำหนดการแก้ไขปัญหายาเสพติดอยู่ในวาระที่ 5  ใน 7 วาระนราน่าอยู่อย่างยั่งยืน เพราะเล็งเห็นว่าปัญหายาเสพติดเป็นทุกข์ของพี่น้องประชาชน


สำหรับกิจกรรมเดินวิ่งต้านภัยยาเสพติด “มือนารอ หัวใจสีขาว” ประจำปี 2562 ภายใต้ชื่อ MENARA ANTI DRUG NIGHT RUN 2019 ในครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทุกภาคส่วน  ทั้งส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกันรณรงค์และปลุกจิตสำนึกให้ชาวนราธิวาส ออกมาแสดงพลังในการต่อต้านยาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากนราธิวาสบ้านเรา
โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงโทษพิษภัยของยาเสพติด ให้ความร่วมมือแก้ไขปัญหายาเสพติด และส่งเสริมให้ประชาชน ได้ออกกำลังกายและทำกิจกรรมเชิงบวกร่วมกัน โดยมีผู้เข้าสนใจเข้าร่วมกิจกรรมฯ เป็นจำนวนมาก
สำหรับระยะทางในการวิ่ง  5.5 กม  โดยเริ่มต้นและสิ้นสุด ณ บริเวณลานนกเงือก บริเวณเขื่อนท่าพระยาสาย อ.เมือง จ.นราธิวาส

ภาพ/ข่าว ปทิตตา หนูสันทัต ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น