ปัตตานี-ประธานมูลนิธิมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40

0
200

ประธานมูลนิธิมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40

 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 08.15 น. ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40  อำเภอเมืองปัตตานี พลเรือเอกพงษ์เทพ  หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 ปัตตานี โดยมี นายไกรศร  วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ผู้แทนตำรวจ ทหาร ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนให้การต้อนรับ

เมื่อคณะเดินทางถึง ได้เข้าห้องประชุม จากนั้นได้ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นได้ประชุมกับผู้กี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียน

ต่อจากนั้นได้เดินทางไปที่หอประชุมโรงเรียนเพื่อมอบสิ่งของพระราชทาน ซึ่งเป็นกระเป๋านักเรียน และอุปกรณ์กีฬา โดยมีนายชาญชัย  สุดใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์40 เป็นผู้แทนรับมอบ พร้อมทั้งได้กล่าวพบปะครูอาจารย์และนักเรียนของโรงเรียนด้วย

จากนั้นได้เดินทางไปที่บริเวณตรงข้ามหอประชุมโรงเรียน เป็นประธานเปิดป้ายอาคารละหมาดหญิง ซึ่งได้รับเงินอุดหนุนจากกระทรวงศึกษาธิการให้จัดสร้าง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว มีขนาดกว้าง 10เมตร ยาว 14 เมตร มีโถงละหมาด 2 โถง พร้อมที่อาบน้ำละหมาด และห้องน้ำ เริ่มก่อสร้างเมื่อ 10 กันยายน 2560 แล้วเสร็จเมื่อ 10 กรกฎาคม 2562 และมีพิธีเปิดป้ายใช้อาคารอย่างเป็นทางการในวันนี้

นายชาญชัย สุดใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 กล่าวว่า โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อปี 2540 เป็นลักษณะโรงเรียนอยู่ประจำ ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนรวม 655 คน จัดการเรียนการสอนทั้งวิชาสามัญ วิชาศาสนา และการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ มีนักเรียนจบการศึกษาไปแล้ว 7 รุ่น สามารถศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย สายอาชีพ และออกไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ตามที่ได้รับการฝึกทักษะอาชีพ นอกจากนี้คณะครู นักเรียน ได้สมัครเป็นจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” สนองพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี และโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี อีกทั้งยังเป็นสถานที่ตั้งศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานของจังหวัดปัตตานีอีกด้วย

 

ทั้งนี้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ได้กล่าวให้โอวาทในครั้งนี้ว่า การลงมาเยี่ยมลูก ๆ ในครั้งนี้ เนื่องด้วยนำความห่วงใยจากในหลวง มามอบให้แก่ครู และนักเรียนว่า “ไม่ทอดทิ้งใคร แม้จะอยู่ห่างไกลก็ทรงส่งความห่วงใยไปถึง”เพราะสถานที่แห่งนี้เป็นที่พักพิง และเป็นบ้านหลังที่ 2 ของน้อง ๆ เยาวชนการได้เห็นแววตาของน้อง ๆ ทุกคนในวันนี้ได้รู้เลยว่า น้อง ๆ ทุกคนมีความสุข มากกว่าปีที่ผ่าน ๆ มาน้อง ๆ ทุกคนมีความตั้งใจเรียนเพิ่มมากขึ้น ตลอดจน ครูทุกคนที่ดูแลน้อง ๆ ในสถานที่แห่งนี้ ก็มีความสุข  กินอิ่ม นอนอบอุ่น เปรียบเสมือนมีผู้ปกครองดูแล อบรม อย่างต่อเนื่อง สถานที่แห่งนี้ในหลวงทรงห่วงใยน้อง ๆ ทุกคน เพื่อเติบโตเป็นคนที่มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม เพราะเราทุกคนคืออนาคตของชาติ และที่สำคัญน้อง ๆ ทุกคนจะต้องรู้ว่าเราชื่นชอบอะไร ถ้าเราชอบสิ่งนั้นแล้วจงเดินให้ถึงเป้าหมาย  เพื่ออนาคตที่ดีของเรา และครอบครัว….

แสดงความคิดเห็น