จากเศษผ้า กลายเป็นรายได้จุนเจือครอบครัว “ตามแนวศาสตร์พระราชา”

0
967

จากเศษผ้า กลายเป็นรายได้จุนเจือครอบครัว “ตามแนวศาสตร์พระราชา”

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กับการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนจากเศษผ้าตามแนวศาสตร์พระราชา

สำนักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส จัดโครงการการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างวิถีชีวิตตามแนวศาสตร์พระราชา ในกิจกรรมการผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า ให้กับกลุ่มแม่บ้านลุโบ๊ะบือซา ณ ชุมชนตำบลลุโบ๊ะบือซา ตำบลลุโบ๊ะบือซา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ จำนวน 30 คน คาดสร้างรายได้มาจุนเจือครอบครัวได้ดี

ดร.อุไรวรรณ ชินพงษ์ รอง ผอ.และหัวหน้าสำนักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กล่าวว่า วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจัดกิจกรรมการผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า ในครั้งนี้ขึ้นมาเนื่องจากความต้องการของคนในชุมชน ที่ต้องจากที่จะใช้เศษผ้าที่เหลือจากกการตัดเย็บเสื้อผ้าที่มีจำนวนมากในชุมชนมาใช้ประโยชน์แทนการนำไปทิ้ง

โดยมีการสอดแทรกเอกลักษณ์ของความเป็นมลายูในชิ้นผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าและเอกลักษณ์เฉพาะของตัวผลิตภัณฑ์ และเป็นการลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้วิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการผลิตกระเป๋ามาสอนในการตัดเย็บกระเป๋าโดยเฉพาะมาสอน นอกกจากการสอนตัดเย็บกระเป๋าแล้วทางวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้จัดการสอนการทำบัญชีครัวเรือนเพื่อที่ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้าอบรมในครั้งนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

“โดยการจัดกิจกรรมยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของศาสตร์พระราชาเพื่อที่ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและนำไปประกอบอาชีพต่อไป ตามปรัชญาของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสที่ว่า “ พัฒนาบุคคล เพื่อเสริมสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง”

ภาพ/ข่าว แวดาโอ๊ะ หะไร บก.@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส