เบตง – จัดเดินวิ่งตาเนาะแมเราะมินิมาราธอน”ต้านยาเสพติด”เฉลิมพระเกียรติฯ

0
62

ยะลา – อบต.เนาะแมเราะ อ.เบตง จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง ตาเนาะแมเราะมินิมาราธอน “ต้านยาเสพติด ” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นี้ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนรักษาสุขภาพ

เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 62 ที่บริเวณหน้าศูนย์การท่องเที่ยว อ.เบตง จ.ยะลา นายสุวิทย์ นาคเป้า ปลัดอาวุโสอำเภอเบตงเป็นประธาน เปิดกิจกรรมเดิน-วิ่ง ตาเนาะแมเราะมินิมาราธอน “ต้านยาเสพติด ” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นี้ โดยมีนายวิรัต แซ่ตัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มอาชีพ สมาชิกหน่วยกู้ชีพ และ นักวิ่งจากประเทศมาเลเซีย ประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน

นายวิรัต กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งอยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดโครงการดังกล่าว เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้จัดกิจกรรมเดินวิ่งตาเนาะแมเราะมินิมาราธอน “ต้านยาเสพติด” เพื่อ เฉลิมพระเกียติฯ ” ขึ้น โดยใช้เส้นทางวิ่งจากหน้าศูนย์การท่องเที่ยวอ.เบตง ไปยังอุทยานบ่อน้ำร้อน

นอกจากเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯแล้ว กิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนรักษาสุขภาพ โดยการวิ่งออกกำลังกาย รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์รณรงค์ต้านยาเสพติดและส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลตาเนาะแมเราะอีกด้วย
ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย  ทีม @ชายแดนใต้ อ.เบตง จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น