ชาวยะลา กว่าพันคน แสดงพลัง “ไม่เอายาเสพติด” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 62

0
75

วันที่26 มิย. ที่บริเวณสนามฟุตบอลโรงเรียนคณะราษฏรบำรุง จังหวัดยะลา ชาวยะลากว่า 1 พันคน ประกอบด้วย ส่วนราชการ ประชาชน และนักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดจังหวัดยะลา ประจำปี 2562

 

โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดในพิธี
ทั้งนี้ ตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่ขององค์การสหประชาชาติเมื่อเดือนมิถุนายน 2530 ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ ที่จะร่วมกับประชาคมโลก ในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงานองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องร่วมจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน สำหรับปี 2562 ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายนประจำปี 2562 ภายใต้คำขวัญ “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อสร้างความรับรู้ให้กับประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล มุ่งมั่นแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้หมดไปอย่างยั่งยืน และร่วมกันแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง


ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดยะลา หรือ ศอ.ปส.จ.ยะลา ได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ของจังหวัดยะลา ประจำปี 2562 เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นที่สุดของความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดยะลา ที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือการรวมพลังของส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา กลุ่มพลังประชาชน เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านยาเสพติด จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นมา ประกอบด้วย การรับฟังคำปราศรัยจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายนประจำปี 2562 และการร่วมกล่าวคำปฏิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด

 

ขบวนแปรอักษรภาพมุมสูงชาวยะลาต่อต้านยาเสพติด หรือ Yala Say No Drug การจัดนิทรรศการแสดงของนักเรียนนักศึกษา การส่งเสริมความรู้ในการต่อต้านยาเสพติด จากสมาคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา และหน่วยงานอื่นๆ

ข่าว มูกะตา หะไร ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น