ปัตตานี-จัดกิจกรรมวันทะเลโลก World Oceans Day ภายใต้คำขวัญ “Gender and the Ocean ทะเลเท่าเทียม”

0
174
ปัตตานี-จัดกิจกรรมวันทะเลโลก World Oceans Day ภายใต้คำขวัญ “Gender and the Ocean ทะเลเท่าเทียม”

ปัตตานี-จัดกิจกรรมวันทะเลโลก World Oceans Day ภายใต้คำขวัญ “Gender and the Ocean ทะเลเท่าเทียม”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ ชายหาดวาสุกรี ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันทะเลโลก World Oceans Day ภายใต้คำขวัญ “Gender and the Ocean ทะเลเท่าเทียม”มีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนในพื้นที่ จำนวน 800 คน

วันทะเลโลก หรือ World Oceans Day ตรงกับวันที่ 8 มิถุนายน ของทุกปี วันทะเลโลก เกิดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2535 โดยความร่วมมือของกลุ่มประชาคมโลก (The Earth Summit) ที่เมืองริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล คณะทำงานกลุ่มนี้ได้รวมตัวกัน เพื่อเผยแพร่ความรู้และรณรงค์ส่งต่อไปยังประชาชนทั่วโลกผ่านเครือข่ายต่าง ๆ ที่มีอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก พร้อมกับจัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรต่าง ๆ อาทิ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์ โรงเรียน มหาวิทยาลัย และองค์กรอนุรักษ์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนทั่วโลกช่วยกันปกป้องและรักษาทะเล

ปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์ จากทะเลในหลายๆ ด้าน เช่นการท่องเที่ยว การประมง การพัก ผ่อนหย่อนใจ และด้านอื่น ๆ อีกมากมาย ทำให้ทรัพยากรทางทะเล และระบบนิเวศทางทะเลได้รับผลกระทบ และเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นผลโดยตรงกับการขาดการบริหารจัดการ การขาดจิตสำนึกในการใช้ประโยชน์ การจัดกิจกรรมวันทะเลโลก ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ภายใต้คำขวัญ “Gender and the Ocean ทะเลเท่าเทียม” ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันในทุกเพศทุกวัย รวมทั้งเชิญชวนให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ถือเอาวันทะเลโลก เป็นจุดเริ่มต้นในการอนุรักษ์ หวงแหนท้องทะเลไทยให้มีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนตลอดไป

ซึ่งภายในบริเวณงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย กิจกรรมบนเวที (การแสดงดนตรีสากล ดนตรีพื้นบ้าน)   กิจกรรมนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ จากขยะทะเล   จัดนิทรรศการให้ความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (ปูม้า) จำนวน 5 ล้านตัว ปลากะพง 2 แสนตัว  กิจกรรมปล่อยเต่าทะเล จำนวน 9 ตัว  กิจกรรมเก็บขยะบริเวณชายหาดวาสุกรี และ การแข่งขันประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ “ทะเลเท่าเทียม” อีกด้วย

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี