นราธิวาส – ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรพิมลลักษณ พระบรมราชินี

0
291

  ผู้ว่าฯนราเปิดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562 ส่งมอบแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำชายฝั่ง (ซั้ง) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น


เมื่อวานนี้ ณ บริเวณชายทะเล หมู่ที่ 10 บ้านทอนนาอีม ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562 และการส่งมอบแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำชายฝั่ง (ซั้ง) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส นายยะยาห์ ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส นายรุสลัน อารง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และชาวประมงในพื้นที่ร่วมโครงการกว่า 400 คน


ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน ได้ริเริ่มโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรชายฝั่งแบบภูมิปัญญา ท้องถิ่น โดยส่งเสริมให้พี่น้องชาวประมงพื้นบ้าน ทำการประมงเชิงอนุรักษ์ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือที่เรียกโดยทั่วไปว่า ซั้งในการสร้างแหล่งทำการประมง บริเวณชายฝั่ง และบุรณาการร่วมกับหน่วยงาน สังกัดกรมประมงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสขัดให้มีกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรพิมลลักษณ พระบรมราชินีนี 3มิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นการฟื้นฟู ทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่ง นำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ และสามารถสร้างรายได้ ให้แก่ชาวประมงพื้นที่บ้านต่อไป
สำหรับดังกล่าวมีการปล่อยกุ้งแชบ๊วย จำนวน 2 แสนตัว ลงสู่ชายฝั่งทะเลนราธิวาส เพื่อปลูกจิตสำนึกและร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ นอกจากนี้มีกิจกรรมกีฬาชักเย่อ ระหว่างทีม อบต.โคกเคียนกับชาวประมงบ้านทอน และจากนั้นเป็นกิจกรรมปล่อยเรือเพื่อวางซั้งในทะเลฟื้นฟูระบบนิเวศ และจิตอาสาร่วมกันเก็บขยะริมหาดตลอดแนวชายฝั่งทะเลบ้านทอนอีกด้วย

ข่าว.กรียา เต๊ะตานี ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส