“PATTANI RHYTHM : ท่วงทำนองปัตตานี” ถนนคนเดินสุดเท่ห์​ หลงเสน่ห์ปัตตานี(คลิป)​

0
832

วันพุธที่ 27 มีนาคม  เวลา 19.00 น. นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดงานถนนคนเดิน “PATTANI RHYTHM : ท่วงทำนองปัตตานี” ณ บริเวณลานศิลปวัฒนธรรม ถนนสายบุรี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยมีนายภาณุพงศ์ ชนะสงคราม นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพาณิชย์จังหวัดปัตตานี และหัวหน้า ส่วนราชการ​ ทุกฝ่าย​ เข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง

โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนภาคใต้ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้มีการบูรณาการร่วมกับเทศบาลเมืองปัตตานี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี สมาคมธุรกิจอาหารจังหวัดปัตตานี และบริษัทประชารัฐรักสามัคคี จังหวัดยะลา,ปัตตานี นราธิวาส (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

เพื่อเสริมสร้างรายได้และเพิ่มช่องทางการให้แก่ผู้ประกอบการ ส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ การค้า รวมทั้งการสร้างความมั่นใจในพื้นที่ และเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการสินค้าและบริการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความเข้มแข็ง และก้าวทันต่อสถานการณ์ทางการค้า ที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้โมเดล สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นอกจากนี้ได้มีการส่งเสริมให้ทุกร้านค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมมีบริการรับชำระเงินผ่านการสแกน QR Code รองรับการเข้าสู่สังคมไร้เงินสด หรือ Cashless Society สำหรับสินค้าที่นำมาจัดจำหน่ายในกาย และโปรแกรมท่องเที่ยว จากผู้ประกอบการของจังหวัดปัตตานีและจังหวัดอื่น ๆ จำนวน 100 บู้ท

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดเพื่อ ลดค่าครองชีพ การจัดจุดถ่ายภาพ (จุดเช็คอิน) การแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับจังหวัดปัตตานี โดยแบ่งออกเป็น ๔ โซน ได้แก่ โซน Pattani Identity ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดปัตตานี, Pattani Harmony แสดงถึงความกลมเกลียว ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม, Pattani Adventure แสดงถึงแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด และPattani Delight แสดงถึงของดี ของเด่น เช่น อาหารที่เป็นเมนูปัตตานี ข้าวยำซูชิ เมนูขนมจีนหยินหยาง ซึ่งทำจากปลากุเลาปัตตานี ผลิตภัณฑ์กระจูดจากจังหวัดนราธิวาส ทุเรียนจากจังหวัดยะลา การแสดงศิลปวัฒนธรรมประจำถิ่น การแสดงชุดโชว์พิเศษ เช่น มายากล โบโซ่ การเต้นบีบอย และกิจกรรมการส่งเสริมการขาย ตลอดระยะเวลาของการจัดงาน


ทีมข่าว​@ชายแดนใต้