นราธิวาส​- มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยร่วมกับกองทัพไทย​ จัดโครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” ตรวจสุขภาพฟันฟรีให้กับเด็กด้อยโอกาส

0
553

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยร่วมกับกองทัพไทย​  และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดโครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” ตรวจสุขภาพฟันฟรีให้กับเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

วันนี้ 5 ก.พ. 62 ณ สโมสรร่มเกล้า ค่ายจุฬาภรณ์ นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” โดยมี หม่อมราชวงศ์จิยากร อาภากร เสสะเวช กรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ตลอดจนคณะมูลนิธิ Max Happy Family นาวาเอกดร.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ค่ายจุฬาภรณ์ นายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตลอดหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และเยาวชนที่ด้อยโอกาสและห่างไกลการเข้าถึงบริการด้านทันตกรรมในพื้นที่ร่วมในพิธีฯ

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” โดนจัดกิจกรรมหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ตรวจสุขภาพฟันฟรีให้กับเด็กที่มีปัญหาด้านทันตกรรม อายุระหว่าง 8-18 ปี ที่ด้อยโอกาสและห่างไกลการเข้าถึงบริการด้านทันตกรรมในพื้นที่ชนบททั่วประเทศไทย ในครั้งนี้จัดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม 2562 ณ สโมสรร่มเกล้า ค่ายจุฬาภรณ์ ซึ่งมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ ณ ค่ายจุฬาภรณ์ กองทัพเรือ โดยบริการตรวจสุขภาพฟันวันละประมาณ 100 คน ทั้งยังมีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพฟันให้กับเด็ก สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดูแลสุขภาพฟันในชีวิตประจำวันอีกด้วย

หม่อมราชวงศ์ จิยากร อาภากร เสสะเวช กรรมการอำนวยการ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย กล่าวว่า ทุกคนที่เข้าร่วมในโครงการฯ ทำหน้าที่ด้วยจิตอาสา และต่างภูมิใจที่ได้ทำประโยชน์เพื่อสังคม สำหรับโครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” ให้บริการโดยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ Dental Care Unit บริการทำฟันแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพื่อต้องการให้เด็ก ๆ มีสุขภาพฟันที่ดี และมีวินัยในการดูแลรักษาฟัน

สำหรับโครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมีได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานสำคัญที่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศไทย ได้แก่กองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนและกรมแพทย์ของกองทัพบก กองทัพเรือกองทัพอากาศมูลนิธิ Max Happy Family มูลนิธิทันตแพทย์เอกชน(ประเทศไทย)โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธรศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานบริการกิจการเหล่ากาชาด และสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด โดยเชื่อมโยงการใช้ทรัพยากรของแต่ละหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ภาพ/ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร  บก.@ชายแดนใต้จ.นราธิวาส