ร่มบินร่วงขณะบินโชว์ ในงานวันเด็ก ที่ค่ายสิรินธร

0
1862

ร่มบินร่วงขณะบินโชว์ ในงานวันเด็ก ที่ค่ายสิรินธร โชคดีไม่ได้รับบาดเจ็บ ในขณะที่ผู้ปกครอง พาบุตรหลานเที่ยวงานนับพันคน
11 มกราคม ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมกับ ศูนย์ปฎิบัติการกองทัพบก ศอ.บต. กองกำลังตำรวจ จชต. บริษัทในเครือข่ายเซ็นทรัล และภาคเอกชน จัดงานวันเด็กประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อสร้างความสุข ความสนุกสนานให้กับเด็ก ๆ และเปิดโอกาสให้ลูกหลาน เยาวชน ในพื้นที่ จชต. ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรม โดยมีบรรดาผู้ปกครองนำบุตรหลาน เดินทางเข้ามาเที่ยวงานกันนับพันคน


สำหรับกิจกรรมจะมีการแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ ต่างๆ อากาศยานกองทัพบก ซุ้มกิจกรรมต่างๆ ของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะของ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กอ.รมน.ภาค 4 สน. ซึ่งน้องๆ จะได้มาร่วมกิจกรรมห้องสมุดจำลอง รวมทั้ง การมอบของขวัญ จากบริษัทเครือเซ็นทรัล กิจกรรม Million Gifts Million Smiles ของขวัญจากใจ เพื่อรอยยิ้ม ความหวัง และกำลังใจ


นอกจากนี้ยังมีการแสดง ร่มบิน (พารามอเตอร์) ของชมรมร่มบิน ที่นำร่มบินมาแสดงให้เด็กๆ ได้ชม ซึ่งสร้างความตื่นเต้นให้กับเด็กๆเป็นอย่างมาก แต่ในขณะที่กำลังแสดงการบินของร่มบิน ได้เกิดสภาพลมหวน ทำให้นักบินของร่มบิน ต้องทำการลงฉุกเฉิน บริเวณพื้นที่ด้านข้างของค่ายสิรินธร ซึ่งโชคดีที่นักบินร่มบินไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด

ภาพ/ข่าว มูกะตา หะไร ทีมข่าว@ชายแดนใต้จ.ยะลา