อธิบดีกรมการปกครองมอบวุฒิบัตรนศ.โครงการลูกนายอำเภอ คณะรัฐศาสตร์ มอ.

0
415

ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นาย ยะห์ยา ปะนาฆอนายอำเภอนราธิวาส ให้การต้อนรับ ร้อยตำรวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง ในโอกาสเดินทางมามอบวุฒิบัตรให้แก่นักศึกษาในโครงการลูกนายอำเภอ ให้กับนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในโครงการลูกนายอำเภอ รวม 58 คน รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


ซึ่งในโอกาสนี้ นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และนายอำเภอ ปลัดอำเภอ เข้าร่วมในพิธี ซึ่งนับเป็นโครงการที่ได้รับความสำเร็จของคณะรัฐศาสตร์ ที่ส่งผลให้นักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรู้ ที่เน้นการปฏิบัติด้วยกระบวนการร่วมกันทั้งการทำกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน และได้มีส่วนช่วยให้นักศึกษาได้รับทราบถึงการทำงานของนักปกครองในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นการแสดงว่านักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานจริงในด้านการปกครอง อันเป็นการเสริมประสบการณ์เข้าสู่อาชีพนักปกครองต่อไป

ภาพ/ข่าว/กรียา เต้ะตานี ทีมข่าว@ชายแดนใต้จ.นราธิวาส