ทีม พรรคอนาคตใหม่ ลงพื้นที่เมืองเบตง หวังเจาะฐานเสียงก่อนเลือกตั้ง ชูเมืองเบตงเมืองเศรษฐกิจ

0
575

เมื่อวันที่ 18 พ.ย. ที่ปากอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ อ.เบตง จ.ยะลา นายคริส โปตระนันทน์ ผู้ประสานทีมเศรษฐกิจ พรรคอนาคตใหม่ เดินทางมาพบปะพูดคุย กับสมาชิก และฐานเสียงของ พรรคอนาคตใหม่ ในส่วนของ อ.เบตง จ.ยะลา โดยมี นายณรงค์ อาแว ว่าที่ผู้สมัคร ในนามของพรรคอนาคตใหม่ เขต 3 พร้อมด้วย กลุ่มตัวแทนผู้ประกอบการ ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรชาวสวน ตลอดจนกลุ่มฐานเสียงของ พรรคอนาคตใหม่ ใน อ.เบตง ร่วมต้อนรับ  

โดยก่อนหน้านี้ ช่วงเช้าวันเดียวกัน นายคริส โปตระนันทน์ ผู้ประสานทีมเศรษฐกิจ พรรคอนาคตใหม่ พร้อมด้วยสมาชิกพรรคและทีมงาน ได้ เปิดตัวพรรค อนาคตใหม่ และได้เริ่มกิจกรรมปั่นรอบเมืองเบตง โดยได้ปั่นลอดอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์เข้าสู่ตัวเมืองเบตง และปั่นไปจบที่บ้านบ่อน้ำร้อนหมู่ที่ 2 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา ระยะทาง 8 กิโลเมตร โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก หลังจากนั้นได้ เดินทางไปพบปะพูดคุย กับผู้ประกอบการ และนักธุรกิจ ในเขตเทศบาลเมืองเบตง ในการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนรับฟังปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับธุรกิจการค้า จากนั้นได้เดินทางพบปะชาวบ้าน เพื่อแนะนำตัวหาเครือข่ายของพรรค และ แนะนำพรรคอนาคตใหม่


โดยในส่วนเรื่องของการพูดคุยระหว่าง นายคริส กับ ตัวแทนกลุ่มเกษตรกร และตัวแทนกลุ่มนักธุรกิจ ซึ่งในส่วนของตัวแทนเกษตรกร ได้เสนอปัญหาในเรื่องชาวสวนยางพารา ระยะหลังประสบกับภาวะวิกฤติเกิดราคาตกต่ำ
ทางด้านตัวแทนกลุ่มนักธุรกิจ ได้เสนอแนะแก้ปัญหา ธุรกิจการค้าและการท่องเที่ยว เนื่องจากมีบางประเทศ วางข้อกำหนดกีดกันการค้ากับ ผู้ค้าชาวไทย จึงอยากเสนอให้มีการแก้ไข
ในส่วนการหารือกับสมาชิกพรรค ได้มีการ พุดคุย แนะนำตัว กับกลุ่มฐานเสียงระดับแกนนำ โดยได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายทิศทาง การเดินหน้าเจาะเป้าหมายกลุ่มฐานเสียงสำคัญใน อ.เบตง จ.ยะลา โดยยึดแนวทาง อุดมการณ์ของพรรคเป็นสำคัญ
นายคริส บอกอีกว่า การเดินทางมาเยือน อ.เบตง เป็นไปตามแนวนโยบายของพรรค ที่จะต้องเดินทางพบปะพูดคุยกับ สมาชิกและฐานเสียงของพรรค ส่วนปัญหาที่ได้รับฟังจากการพบปะกับชาวเบตง อันดับแรกเป็นปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ


อย่างไรก็ตาม ในส่วนมุมมองส่วนตัว อำเภอเบตง เป็นอำเภอที่มีศักยภาพ ในด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญของ จังหวัดยะลา ซึ่งมีสังคมแบบพหุ วัฒนธรรมความเป็นอยู่ ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง จึงรู้สึกชื่นชมที่มีการเรียนรู้และฟื้นตัว จากเหตุการณ์ความไม่สงบจนกลับกลายมาเป็นแหล่งการค้า การท่องเที่ยวที่สำคัญ สู่ยุคที่เฟื่องฟูอีกครั้ง จึงนับว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจของจ.ยะลาที่มีศักยภาพมาก
ภาพ/ข่าว…เจษฎา สิริโยทัย ทีมข่าว@ชายแดนใต้ อ.เบตง จ.ยะลา