ไม่มีใครเหมือน!! เทศบาลเมืองเบตง จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเบตง รุ่นที่ 3

0
582

เทศบาลเมืองเบตง จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเบตง รุ่นที่ 3  ยะลา – เทศบาลเมืองเบตง จังหวัดยะลา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเบตง รุ่นที่ 3 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ บุตร หลาน ของผุ้สูงอายุ มาร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่น ท่ามกลางรอยยิ้มความประทับใจของผู้สูงอายุที่จบการศึกษาในครั้งนี้

วันนี้ (7 ก.ย.61  ) ที่ศาลาภิรมย์ทัศน์ เทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา นายสมยศ เลิศลำยอง นายกเทศมนตรีเมืองเบตง เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเบตง รุ่นที่ 3  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ บุตร หลาน ของผุ้สูงอายุ มาร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่น ท่ามกลางรอยยิ้มความประทับใจของผู้สูงอายุที่จบการศึกษาในครั้งนี้

นางชุลี ศรีพระจันทร์  ครูใหญ่โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเบตง  กล่าวว่า โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเบตง ได้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การสร้างสุขสร้างสรรค์ให้แก่ผู้สูงอายุ สามารถที่จะดูแลตนเองได้รวมถึงสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุในสังคม และครอบครัว ลดช่องว่างระหว่างบุคคล ระหว่างกลุ่มต่างๆ ให้มีความใกล้ชิด สร้างมิตรภาพที่ดีต่อกัน สามารถช่วยเหลือ หรือให้คำแนะนำด้านสุขภาพร่างกาย สร้างความมั่นคงให้แก่จิตใจของตนเอง และผู้อื่น  โดยรูปแบบการเรียนของโรงเรียนผู้สูงอายุ ได้มีการจัดการเรียนการสอนสัปดาห์ละ 1 วัน รวมทั้งหมด 20 สัปดาห์จนจบการศึกษา โดยผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่างประกอบอาชีพคู่กับการเรียนไปด้วย

สำหรับผู้จบการศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเบตง ส่วนใหญ่ รู้สึกดีใจที่ได้มาเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ เพราะที่ผ่านมาอยู่ที่บ้านแล้วเหงา เพราะลูกหลานไปทำงานกันหมด การที่ได้มาเรียนทำให้พบเพื่อนใหม่ พบปะสังคมผู้สูงอายุ ได้ความรู้เพิ่มเติมอีกด้วย

/ข่าว/เจษฎา สิริโยทัย ภาพ/อิมรอน ดามาอู ทีมข่าว@ชายแดนใต้ อ.เบตง จ.ยะลา