องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานโครงการและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเขตพื้นที่ปัตตานี

0
378

องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานโครงการและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเขตพื้นที่ปัตตานี 

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 5 กย.  นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการของจังหวัดปัตตานี และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี โดยเริ่มที่มัสยิดดาโต๊ะ ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง โต๊ะอิหม่าม ผู้นำศาสนา และราษฎร ร่วมสวดดูอาร์ เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้กล่าวต้อนรับ และมีพิธีมอบของที่ระลึกแก่อิหม่าม มอบเมล็ดพันธุ์ผัก แก่ผู้แทนเกษตรกร

เยี่ยมชมสถาปัตยกรรมของมัสยิด ซึ่งมัสยิดดาโต๊ะ สัณนิฐานว่าก่อสร้างในสมัยสุลต่านอิสมาแอล ซ่าห์  เป็นมัสยิดเก่าแก่แห่งหนึ่งของจังหวัด  เดิมมีลักษณะคับแคบ และได้มีการปรับปรุงให้มีขนาดใหญ่ขึ้น   กรมศิลปกรได้ขึ้นทะเบียนมัสยิดดาโต๊ะ เป็นโบราณสถานไว้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2478 เป็นระยะเวลา 83 ปี เมื่อปี 2539 กรมศิลปกรได้บูรณะด้วยงบประมาณ 3 ล้านบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เคยเสด็จ ณ มัสยิดแห่งนี้ เมื่อปี 2537   ในช่วงบ่าย ได้เดินทางไปยังวัดสารวัน ตำบลไกรทอง อำเภอไม้แก่น สักการะพระประธานในพระอุโบสถ นมัสการเจ้าอาวาสวัดสารวัน ถวายผ้าไตรและปัจจัยไทยธรรม ติดตามการดำเนินโครงการคันกั้นน้ำเค็ม พร้อมระบบประปาวัดสารวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต่อจากนั้น ได้เดินทางไปติดตามผลการดำเนินงาน กลุ่มทดลองเลี้ยงปลาน้ำกร่อย ตำบลดอนทราย พบปะราษฎร และปล่อยพันธุ์ปลากะพงขาว จำนวน 50 ตัว คืนสู่ธรรมชาติ

ทีมข่าว @ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น