วัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี(ชมคลิป)

0
374

 วัฒนธรรมจังหวัดยะลา จัดโครงการ “ วัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี ” พร้อมเปิดตัวต้นสมพงและต้นหลุมพอ ต้นไม้ทรงคุณค่าที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นรุกข มรดกของแผ่นดิน  ใต้ร่มพระบารมี

วันนี้ 7ส.ค.61 ที่หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10 ตำบลอัยเยอร์เวง  อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายสาโรช กาญจนพงศ์ ปลัดจังหวัดยะลา โครงการ “ วัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี ” เพื่อส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีเรื่องราวทางวัฒนธรรม  เสริมสร้างรายได้ให้ประชาชน และชุมชน มีรายได้จากการท่องเที่ยวต้นไม้ทรงคุณค่า และเผยแพร่ความรู้ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความเข้าใจและเห็นความสำคัญของต้นไม้  โดยมีนางสาวลิปิการ์  กำลังชัย  วัฒนธรรมจังหวัดยะลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านในพื้นที่ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม

นางสาวลิปิการ์  กำลังชัย  วัฒนธรรมจังหวัดยะลา  กล่าวว่า การจัดโครงการวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ “รุกข มรดกของแผ่นดิน   ใต้ร่มพระบารมี ”  จังหวัดยะลา  เป็นการเปิดตัว ต้นสมพง ซึ่งเป็นต้นไม้ 1 ใน 64  ต้นของต้นไม้ทรงคุณค่า ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นรุกข มรดกของแผ่นดิน  ใต้ร่มพระบารมี ประจำปี 2560  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร     ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม  2560 และเปิดตัว ต้นหลุมพอ ซึ่งเป็นต้นไม้ 1 ใน 63 ต้น ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น  รุกข มรดกของแผ่นดิน  ใต้ร่มพระบารมี ประจำปี 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา  2 เมษายน  2561 ซึ่งต้นไม้ทรงคุณค่าทั้ง 2 ต้น ที่ได้ รับการคัดเลือกนั้น  นำมาซึ่งความภาคภูมิใจให้ประชาชนในท้องถิ่นและประชาชน ชาวจังหวัดยะลาเป็นอย่างมาก

รวมถึงเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดความรักและหวงแหนในมรดกทางธรรมชาติ  ซึ่งนับเป็น “มรดกของแผ่นดิน” ประจำท้องถิ่น ที่สะท้อนถึงวิถีความผูกพันของคนกับธรรมชาติ วัฒนธรรมไทย ความเชื่อ และความศรัทธา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะนำมาซึ่งรายได้ให้แก่ประชาชนในชุมชน และผู้ประกอบการในท้องถิ่น  รวมทั้งสามารถที่จะทำให้ “ต้นสมพงและต้นหลุมพอ” ต้นไม้ ทรงคุณค่าของชาติ ได้รับความนิยม เป็นสถานที่ให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสความสวยงาม        ที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้น และสามารถต่อยอดให้เกิดการอนุรักษ์ และพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

ข่าว/.เจษฎา สิริโยทัย

ภาพ/อิมรอน ดามาอู ทีมข่าว@ชายแดนใต้อ.เบตง จ.ยะลา