ชาวประมงปัตตานีกว่า 500 คนถือป้ายรวมตัวยื่นหนังสื่อถึงบิ๊กตู่ยื่นคำขาด 7 วัน หากยังเฉยจะหยุดเรือทั้งประเทศ (ชมคลิป)

0
603

ชาวประมงปัตตานีกว่า 500 คนถือป้ายรวมตัวยื่นหนังสื่อถึงบิ๊กตู่ยื่นคำขาด 7 วัน หากยังเฉยจะหยุดเรือทั้งประเทศ

วันที่ 1 สค.นายชิต ศรีกล่ำ รองนายกสมาคมการประมงจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย เจ้าของเรือประมง แพปลา พ่อค้าแม่ค้าปลา และผู้ประกอบธุรกิจประมง รวมถึงแรงงานชาวประมงในจังหวัดปัตตานี กว่า 700 คน รวมตัวกันถือป้ายชุมนุม “ชาวประมงจังหวัดปัตตานีขอคัดค้านการที่รัฐบาลไทยจะไปให้สัตยาบันรับอนุสัญญา C188”  ที่ลานพระรูป  หน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานี เพื่อยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีผ่าน นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวประมง และขอคำตอบภายใน 7 วัน หากไม่มีการดำเนินการแก้ไขปัญหา ชาวประมงทั่วประเทศจะพร้อมใจกันจอดเรือหยุดทำการประมงเพื่อประท้วงรัฐบาลและจะดำเนินการยื่นถวายฎีกาต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ต่อไป

นายชิต ศรีกล่ำ รองนายกสมาคมการประมงจังหวัดปัตตานี  เปิดเผยว่า ขอ 7 วันให้รัฐบาลช่วยแก้ปัญหาซึ่งรัฐก็รู้แล้ว  ณ วันนี้เราเดือดร้อนมาก กฎหมายที่ออกมาแต่ละฉบับเราทำได้บ้างไม่ได้บ้าง บางครั้งออกเรือไปแล้ว กลับมาก็มีปัญหา ทุกอย่างมีปัญหาตลอด ยิ่งทุกวันนี้เรือออกไม่ได้ แล้วจะเอาเงินที่ไหนไปจ่าย เรื่องหนักที่สุดคือ C188 ถ้าออกเรือ ลูกน้อง 4 คนเรือต้องมีห้องน้ำและห้องนอน  ถามว่ากฎหมายนี้มันคนละประเภท เพราะเราเรือไม้ กฎหมายแบบนี้เรารับไม่ได้ ถ้าไม่ได้รับการแก้ไขภายใน 7 วันชาวประมงทั้งหมดทั่วประเทศจะหยุดเรือทันที และจะมีการล่ารายชื่อให้ได้ทั่วประเทศ  2 แสนรายชื่อและคาดว่าน่าจะแก้ปัญหาช่วยชาวประมงได้

สำหรับข้อเรียกร้องของชาวประมงที่จะให้ดำเนินการแก้ไขซึ่งมีมติเป็นเอกฉันท์ของสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย  โดยผู้แทนสมาคมประมงจากทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุม  มีข้อเรียกร้องที่ขอให้รัฐบาลแก้ไขปัญหา ดังนี้.-

1. การขาดแคลนแรงงาน  ขอให้ใช้ ม.83  พรก.ประมง เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน เป็นการช่วยให้ภาคการประมงประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจต่อไปได้  โดยขอให้เปิดให้คนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรไทยอย่างผิดกฎหมายและเปิดโอกาสให้บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน  ทำบัตรซีบุ๊คได้ เพื่อทำงานในเรือประมง ซึ่งมีความต้องการแรงงาน จำนวน 50,000 คน  และให้มาตรการเปิดใช้ตลอดระยะเวลา 2 ปี

2. การซื้อเรือคืน  ขอให้หน่วยงานของรัฐเร่งดำเนินการเรื่องการซื้อเรือคืนโดยเร็วที่สุด

3. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  เรื่องปัญหาของกฎและระเบียบต่าง ๆของกรมสวัสดิการ ฯ ที่ออกมาบังคับใช้กับผู้ประกอบการเรือประมงในช่วงระยะหลัง  ไม่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพฯทำให้เกิดปัญหา ตลอดกฎต่าง ๆ ที่ออกมาเกินข้อกำหนดของอนุสัญญาต่าง ๆ

4. กรมเจ้าท่า ขอให้เร่งรัดการแก้ไข ปรับปรุง  กฎข้อบังคับการตรวจเรือที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นไปหลายเดือนแล้ว

5.กรมประมง  ขอให้แก้ไขปัญหากฎหมาย  กฎระเบียบต่าง ๆของกรมประมง  ที่เป็นปัญหาต่อการปฏิบัติของชาวประมงในหลาย ๆ ฉบับ

6. PIPO  ขอให้แก้ไขปัญหาในการแจ้งเข้า – ออก เนื่องจากแต่ละหน่วยและเจ้าหน้าที่แต่ละศูนย์ปฏิบัติไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  แม้จะมีการร่วมกันจัดทำคู่มือแนวการปฏิบัติแล้วก็ตาม

7. VMS  ปัญหาค่าบริการรายเดือนของอุปกรณ์ VMS  ที่ชาวประมงต้องรับภาระในช่วงที่เรือจอด

ในขณะเดียวกันสมาชิกชาวประมงทั่วประเทศ มีมติคัดค้านการที่รัฐบาลจะไปให้สัตยาบันเพื่อรับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 188 (C.188)  โดยสมาคมประมงทั่วประเทศทั้ง 22 จังหวัดชายทะเล จะมีหนังสือคัดค้าน โดย นายกสมาคมประมงทั่วประเทศทั้ง 22 จังหวัดชายทะเล จะยืนในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ที่ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร เวลา 10.00 น. และสมาชิกชาวประมงทั่วประเทศ มีมติให้ยกร่างกฎหมายประมงฉบับชาวประมง และสมาคมประมงปัตตานีเชิญชวนชาวประมงและผู้เกี่ยวข้องใช้สิทธิเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนรวมกันไม่น้อยกว่า 10,000 รายชื่อ

ทีมข่าว @ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี