โรงเรียนสตรียะลา รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี

0
1100

รายละเอียด

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างรายเดือน
1. ครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
2. ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 9140 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องบุคลากร โรงเรียนสตรียะลา ตั้งแต่วันที่ 23-30 เมษายน 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับครูอัตราจ้างคณิตศาสตร์

ประกาศรับครูอัตราจ้างภาษาไทย