โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา

0
970

รายละเอียด

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 8985 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางการสาธารณสุข

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารเฉลิมราชย์ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 23 – 27 เมษายน 2561 ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่