พังงาเปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 8 จุด ส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าตะกั่วป่า TAKUAPA OLD TOWN

0
378

พังงา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำร่องเชิญนักท่องเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยว 8 จุด ถนนวัฒนธรรมเมืองเก่าตะกั่วป่าความงามสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีส เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้าสู่พื้นที่และกระตุ้นรายได้ให้ชุมชนย่านเมืองเก่าตะกั่วป่า

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ถนนกลั่นแก้ว อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนายกฤษฎา รัตนพฤกษ์ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายชูชาติ อ่อนเจริญ ผอ.ททท.สนง.พังงา นายสราวุธ ธนาเจริญกุล นายอำเภอตะกั่วป่า นายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ สาธารณสุขจังหวัดพังงา นายบำรุง ปิยนามวาณิช นายก อบจ.พังงา พร้อมด้วยข้าราชการ ประชาชน นักท่องเที่ยวชาวไทย ต่างชาติ ได้ร่วมเปิดตัวกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าซึ่งเป็นถนนวัฒนธรรม ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโดยภูมิภาคภาคใต้และสำนักงานพังงา ได้กำหนดจัดโครงการส่งเสริมท่องเที่ยวในพื้นที่ Cluster จ.พังงา

โดยในปีนี้ทาง ททท.ได้คัดเลือกและดำเนินการเพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ย่านเมืองเก่าตะกั่วป่า เป็นการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวและสร้างรายได้ในพื้นที่ Cluster ในจังหวัดพังงาเพิ่มขึ้นรวมทั้งการประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ Creative Tourism ดังนั้นทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงได้กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าตะกั่วป่า TAKUAPA OLD TOWN ในจังหวัดพังงาระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2561 โดยเฉพาะในช่วงวันอาทิตย์งานถนนวัฒนธรรมเมืองเก่าตะกั่วป่าโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2561

ทางนายกฤษฎา รัตนพฤกษ์ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการนำนักท่องเที่ยวจาก 10 โรงแรมบริเวณเขาหลัก เดินทางโดยสารรถสองแถวไม้อีกทั้งได้ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าสู่ชุมชนตะกั่วป่า ด้วยตนเองเส้นทางการเดินทางท่องเที่ยวที่กำหนดไว้ แวะชมแหล่งท่องเที่ยว 8 จุดต้องห้ามพลาดที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองเก่าย่านตะกั่วป่า เช่น

กิจกรรม D.I.Y ขนมเต้าส้อขนมต้นตำรับที่ขึ้นชื่อของเมืองเก่าตะกั่วป่า และการแต่งกาย “บาบ๋า” ซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมการแต่งกายของชาวจีน – มลายู ที่อพยพย้านถิ่นฐานมาอาศัยอยู่บริเวณฝั่งอันดามันและเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นของจังหวัดพังงา แวะสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ อาทิเช่น ไหว้ศาลเจ้ากวนอู ชมสะพานเหล็กบ้านโคกขนุน แวะโรงเรียนเต้าหมิง บ้านขขุนอินท์-กำแพงค่าย วัดเสนานุรังสรรค์ และ Street Art ถนนคนเดินบริเวณถนนวัฒนธรรมตะกั่วป่า (ถนนศรีตะกั่วป่า)ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมเหล่านี้ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้าสู่พื้นที่และกระตุ้นรายได้ให้ชุมชนย่านเมืองเก่าตะกั่วป่า จ.พังงา ตามนโยบาลของรัฐบาลต่อไป

นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า สำหรับถนนวัฒนธรรมเมืองเก่าตะกั่วป่าเพื่อย้อนอดีตตำนานเมืองตะกั่วป่า พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งเสริมอาชีพของประชาชนในชุมชน ซึ่งจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ เดินทางมาเยี่ยมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นเมืองหลายรูปแบบ ลิ้มรสความอร่อยขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม งานฝีมือภูมิปัญญาท้องถิ่น งานจักสานไม้ไผ่ และสินค้าที่ระลึกหลากหลายชนิด นิทรรศการภาพถ่ายโบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์บ้านตะกั่วป่า สัมผัสความอลังการของสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีสอันทรงคุณค่า การแต่งกายตามแบบชาวบาบ๋า ดื่มด่ำกับบรรยากาศของ ”เมืองเก่า” ในยามเย็น

การจัดงานในแต่ละอาทิตย์ มีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้าร่วมจับจ่ายใช้สอย “ถนนวัฒนธรรมเมืองเก่าตะกั่วป่า” เพื่อส่งเสริม สืบสาน ถ่ายทอด และอนุรักษ์ฟื้นฟู วัฒนธรรมไทยในภาพรวมและเพื่อก่อให้เกิดการอนุรักษ์และพัฒนา รวมไปถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น เป็นรากฐาน ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้ชุมชน ท้องถิ่นเกิดความเข้มแข็งและรักษามรดกทางวัฒนธรรมของตนเองไว้ได้อย่างยั่งยืน จึงได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

ทีมข่าว @ชายแดนใต้ จ.พังงา

แสดงความคิดเห็น