นายกฯนิอันนุวา มอบตั๋วเครื่องบิน 2 รางวัล ไปอุมเราะห์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ในการแข่งขันทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ครั้งที่ 16

0
420
นายกฯนิอันนุวา มอบตั๋วเครื่องบิน 2 รางวัล ไปอุมเราะห์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ในการแข่งขันทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ครั้งที่ 16
นายกฯนิอันนุวา มอบตั๋วเครื่องบิน 2 รางวัล ไปอุมเราะห์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ในการแข่งขันทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ครั้งที่ 16

นายกฯนิอันนุวา มอบตั๋วเครื่องบิน 2 รางวัล ไปอุมเราะห์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ในการแข่งขันทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ครั้งที่ 16

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 2 กันยายน 2566 และเมื่อคืนวันที่ 1 กันยายน 2566 นายนิอันนุวา สุไลมาน นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี และนายธีระ มินทราศักดิ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัด ปัตตานี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและนายกสมาคมกอรีแห่งประเทศไทย ร่วมมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการแข่งขันทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 16

โดยเทศบาลเมืองปัตตานี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี และสมาคมกอรีแห่งประเทศไทย ในอุปถัมภ์ของจุฬาราชมนตรีจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม -1กันยายน 2566 ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน ประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลาม ศรัทธาและมีใจรักในการศึกษาอัลกุรอาน พร้อมนำหลักธรรมคำสอนในอัลกุรอาน มาประพฤติปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องมุสลิมและพี่น้องต่างศาสนา ซึ่งมีประชาชนชาวปัตตานีและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาร่วมชมงานกันเป็นจำนวนมาก

โดยผู้ชนะระดับประเทศจะเข้ารับถ้วยพระราชทานฯ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ดังรายชื่อต่อไปนี้

ผลการทดสอบกอรี (ชาย) ชนะเลิศ ได้แก่นายฮับกี กาดามุง จังหวัดนราธิวาส

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่นายธีรวัฒน์  มะห์มูดี้ จังหวัดชลบุรี

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่นายชาญวิทย์ คล้อยวิถี จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผลการทดสอบกอรีอะห์ (หญิง)

ชนะเลิศ ได้แก่นางสาววรลดา ถาวร กรุงเทพมหานคร

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่นางสาวฮามีดะห์  เจะเต๊ะ  จังหวัดปัตตานี

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่นางสาวรอซีดะห์  ดอมอลอ  จังหวัดยะลา

       นอกจากนี้ผู้โชคดีได้รับรางวัลรถจักรยานยนต์จำนวน 1 คัน ได้แก่นางสาวนาตีกะห์ รอยิง และผู้ได้รับตั๋วเครื่องบินเดินทางไปอุมเราะห์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบียจำนวน 2 รางวัล ได้แก่นางสาวซูรัยยา แวเยะ และนายอับดุลฮากีม หะยีอาแว อีกด้วย

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ส,ปชส,ปน,