“คาราวานบาบอ ลุยป่าลึก เพื่อพี่น้อง ออรังอัสลี”ขยายผลต่อเนื่องสร้างอาชีพ ช่วยเหลือด้านสิทธิ

0
450

เมื่อวานนี้ 17 มค ขบวนคาราวานเยี่ยมพี่น้อง”ออรังอัสลี” โดยสภาอุลามะห์ฟาฏอนีดารุสลาม , สมาคมปอเนาะ 5 จชต. , กลุ่มมัจลิสมูวาซอละห์ , พลตรีชัชภณ สว่างโชติ (ผู้พันแพะ) , ผู้แทน ศอ.บต. , ผู้นำศาสนา , ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วม ซึ่งเป็นกิจกรรมขยายผลต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2

กิจกรรมครั้งนี้เพื่อเผยแพร่อิสลาม ให้ความรู้แก่ชนเผ่าได้เข้ารับศาสนาอิสลามเพิ่มอีก 35 คน และช่วยหาช่องทางในการทำมาหากิน ปลูกป่า รักษาป่า ร่วมทั้งบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภค เป็นการขยายผลร่วมช่วยเหลือ พวกชนเผ่าที่ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้เป็นชุมชนเร่ร่อน ใช้ชีวิตแบบชนเผ่าดั้งเดิมที่มีมาหลายพันปี ในกลุ่มนี้พบว่ามีอยู่จำนวนกว่า 200 คน อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ ม.7 ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส


ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้เป็นการเชื่อมโยง มนุษยธรรมทุกฝ่าย ทั้งไทยพุทธ ไทยมุสลิม ทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร ต่างร่วมด้วยช่วยกัน เพื่อเพื่อนมนุษย์ให้ได้ซึ่งสิทธิเท่าเทียมกัน เป็นพลเมืองในประเทศไทย พร้อมที่จะเป็นพลัง และเป็นกำลังใจให้กันและกันต่อไป

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น