ปัตตานี- ทพ.44 มอบถุงยังชีพแก่ประชาชน บรรเทาความเดือดร้อนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ Covid-19(มีคลิป)

0
63

หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 44 มอบถุงยังชีพแก่ประชาชน บรรเทาความเดือดร้อนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ Covid-19

พันโทวิสิษฐ  ลอยเกตุ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 ลงพื้นที่บ้านมือลอ .7 .ปล่องหอย .กะพ้อ .ปัตตานี เพื่อมอบถุงยังชีพให้แก่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือเบื้องต้น โดยชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่กลับมาจากประเทศมาเลเซีย ทำให้ไม่มีงานทำและรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย

พันโทวิสิษฐ ลอยเกตุ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ ทางหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 44 ได้เล็งเห็นความเดือดร้อนของประชาชนในวิกฤตการณ์โรคระบาด Covid-19 ทั้งนี้ทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 และหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามาดูแล ช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งในวันนี้เราได้มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ พร้อมกล่าวอวยพร เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอนอันประเสริฐที่จะถึงนี้ ขออัลลอฮฺ (ซบ.)ให้ทุกคนผ่านพ้นบททดสอบอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ ขอให้ทุกคนมีความอดทน อดกลั้น  และปฏิบัติศาสนกิจอย่างเต็มความสามารถ และขอให้อัลลอฮฺ ทรงประทานพรผลบุญอันยิ่งใหญ่ในห้วงเดือนอันประเสริฐให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

ด้านนางสาวปารานัส แวแม็ง ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ กล่าวว่า ปกติตนเองจะเปิดร้านขายของ แต่หลังจากเกิดโรคระบาด Covid-19 ทำให้ไม่สามารถขายของได้ ทำให้ได้รับความเดือดร้อน วันนี้รู้สึกดีใจที่ทางหน่วยงานภาครัฐเล็งเห็นความสำคัญและได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ ขอบคุณหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 ที่เข้ามาเยียวยาและดูแล เพราะเราถือเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสCovid-19 โดยตรง และขอขอบคุณไปยังเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่มาช่วยเหลือดูแลประชาชนในครั้งนี้ด้วย

ววว

แสดงความคิดเห็น