ปัตตานี-รร.บ้านปะกาฮะรังและชุมชน จัดวิ่งพัฒนา รร.ให้เด็กๆลูกหลานในชุมชนได้มี่ที่เรียนที่ดีมีมาตราฐาน

0
1741
ปัตตานี-รร.บ้านปะกาฮะรังและชุมชน จัดวิ่งพัฒนา รร.ให้เด็กๆลูกหลานในชุมชนได้มี่ที่เรียนที่ดีมีมาตราฐาน
ปัตตานี-รร.บ้านปะกาฮะรังและชุมชน จัดวิ่งพัฒนา รร.ให้เด็กๆลูกหลานในชุมชนได้มี่ที่เรียนที่ดีมีมาตราฐาน

ปัตตานี-รร.บ้านปะกาฮะรังและชุมชน จัดวิ่งพัฒนา รร.ให้เด็กๆลูกหลานในชุมชนได้มี่ที่เรียนที่ดีมีมาตราฐาน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ 25 ก.พ. 66 ที่ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรม วิ่งปันสุข เดินวิ่งฟันรัน เพื่อจัดซื้อเครื่องเล่น สนามและจัดซื้อที่ดินขยายพื้นที่โรงเรียน โดยมี นาง พาตีเมาะ สะดียามู  ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และนายธีระ มินทราศักดิ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมกิจกรรม มีนายอรุญ เบญจลักษณ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเปิดงาน มี ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ผู้บริหารคณะครูนักเรียนในสังกัด นักวิ่งอาชีพ นักวิ่งสมัครเล่น ประชาชนที่สนใจและชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก  โดยระยะทางวิ่ง รวมไปกลับ 5 กิโล

นายยาเบ็น เรืองจรูญศรี ผอ.โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง กล่าวว่ากิจกรรม วิ่งปันสุข เดินวิ่งฟันรัน ทาง โรงเรียนร่วมกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อให้เด็กๆ เยาวชนและลูกหลานในชุมชนได้มี่ที่เรียนที่ดีมีมาตราฐานมีเครื่องเล่นเพื่อเป็นที่ออกกำลังกาย สนุกสนาน เกิดทักษะ และมีความสุขที่จะมาเรียน นอกจากนี้แล้วอีกหนึ่งเป้าหมายคือเพื่อจัดซื้อที่ดิน ซึ่งโรงเรียนมีพื้นที่คับแคบไม่สามารถที่จะขยายจึงมีความคิดร่วมกับชุมชนที่จะซื้อที่ดินเพื่อที่จะรองรับจำนวน นักเรียนที่จะเพิ่มขึ้น จากเดิม 300 กว่าคนและในอนาคต มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น 500 คน

ผอ.โรงเรียนบ้านปะกาฮะรังกล่าวเพิ่มอีกด้วยว่า ผมใช้หลักการคนสำราญงานสำเร็จ การมีสวนร่วมโดย ใช้โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง เป็นฐาน กรรมการชุมชน ผู้นำพื้นที่ ชุมชน ตำบล เพื่อให้ทราบว่า โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง เป็นของทุกคนเป็นของชุมชน คิดร่วมกัน ทำร่วมกัน ถึงจะประสบความสำเร็จ และในอนาคตทาง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง จะมีการจัดกิจกรรมอื่นๆอีกเพื่อนำรายได้มาพัฒนา และขยายโรงเรียนให้นักเรียนมีความต้องการที่จะมาเรียน เกิดความสุขในทุกๆวันที่จะมาเรียน ที่โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง แห่งนี้ และส่งผลให้ชุมชนเกิดสันติสุขอย่างยั่งยืนอีกด้วย

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ทีมข่าว@ชายแดนใต้