ผู้ว่าฯ หญิงปัตตานี “แว้น”ส่งความสุขให้เด็กด้อยโอกาส!!! 12 อำเภอ เนื่อง วันเด็กแห่งชาติ ปี 66

0
458
ผู้ว่าฯ หญิงปัตตานี
ผู้ว่าฯ หญิงปัตตานี "แว้น"ส่งความสุขให้เด็กด้อยโอกาส!!! 12 อำเภอ เนื่อง วันเด็กแห่งชาติ ปี 66

ผู้ว่าฯ หญิงปัตตานี “แว้น”ส่งความสุขให้เด็กด้อยโอกาส!!! 12 อำเภอ เนื่อง วันเด็กแห่งชาติ ปี 66

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 13 มกราคม 2566  นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  จัดกิจกรรมส่งความสุขให้กับเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ และกลุ่มเปราะบาง  ร่วมกับคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี แต่งกายชุดนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ภายใต้โครงการส่งความสุขกับ ”ผู้ว่าฯ กะเมาะ”  เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 “ รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี ”  เพื่อปล่อยขบวนรถบรรทุกของขวัญวันเด็ก  ซึ่งเป็นสิ่งของสำหรับเด็กๆ  ออกจากจวนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  ไปยังพื้นที่ 12 อำเภอ ของจังหวัดปัตตานี  

โดยนางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  พร้อมคณะ นำของขวัญวันเด็กไปมอบให้เด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ และกลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานี และอำเภอยะหริ่ง , ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  นำของขวัญวันเด็กไปมอบให้เด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ และกลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่อำเภอหนองจิก และอำเภอโคกโพธิ์ , นายณัฐกฤช สิทธิโอสถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  นำของขวัญวันเด็กไปมอบให้เด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ และกลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่อำเภอแม่ลาน และอำเภอยะรัง , นายสนั่น สนธิเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นำของขวัญวันเด็กไปมอบให้เด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ และกลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่อำเภอมายอ อำเภอกะพ้อ และอำเภอทุ่งยางแดง , นายไชยพร นิยมแก้ว ปลัดจังหวัดปัตตานี นำของขวัญวันเด็กไปมอบให้เด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ และกลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่อำเภอสายบุรี  อำเภอปะนาเระ และอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

ทั้งนี้ เป็นการเยี่ยมให้กำลังใจกับเด็กๆ ที่ไม่สามารถไปร่วมในงานวันเด็กแห่งชาติที่ทางราชการจัดขึ้นได้          คณะผู้บริหารของจังหวัดปัตตานี จึงมีความห่วงใยและส่งความสุขให้กับผู้ปกครองและเด็กที่ด้อยโอกาสกลุ่มเป้าหมายถึงบ้าน  พร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าไปช่วยเหลือดูแลตามระเบียบของทางราชการ ในการนี้ ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ปกครองในหมู่บ้าน/ชุมชน ได้นำบุตรหลาน ไปเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติของจังหวัดปัตตานี ที่หน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมกันจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ในวันที่ 14 มกราคม 2566 ที่สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี.

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ทีมข่าว@ชายแดนสใต้