ศิษย์เก่านศ.สถาบันพระปกเกล้าหลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ -กลาง จัดรวมพลคน 4 ส.อีกรอบ

0
469

เมื่อวานนี้ 7 มค.66 ศิษย์เก่านักศึกษา สถาบันพระปกเกล้าหลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ /กลาง จัดรวมพลคน 4 ส.ครั้งที่ 2 ขึ้น ที่รร.มูลนิธิอาซิซสถาน อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี โดยนายมูหัมมัดนาสิรูดดิน เล๊ะนุ๊ ผู้บริหารโรงเรียน เป็นเจ้าภาพต้อนรับ

รศ.เสาวนีย์ จิตต์หมวด กรรมการบริหารหลักสูตรและผอ.หลักสูตร 4 ส.ใต้ สำนักสันติวิธีและธรรมมาภิบาล

ซึ่งนำทีมประสานงานโดย รศ.เสาวนีย์ จิตต์หมวด กรรมการบริหารหลักสูตรและผอ.หลักสูตร 4 ส.ใต้ สำนักสันติวิธีและธรรมมาภิบาล ได้มีผู้เข้าร่วมจำนวน 21 ท่าน มีบุคคลสำคัญๆ เช่น นายเด่น โต๊ะมีนา อดีตรมต.,แพทย์หญิงเพชรดาว โต๊ะมีนา สส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย ศ.ดร..อิศรา ศานติศาสน์ประธานมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย และนักวิชาการ นักภาคประชาสังคมและสื่อมวลชน
บรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่น มีการพูดคุยการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างสันติภาพในพื้นที่ และการดำเนินพันธกิจร่วมกันของ กลุ่มนศ.4 ส.ใต้ ทั้ง 5 รุ่น ได้ตั้งคณะทำงานจำนวน 10 คน โดยต้องเขื่อมโยงและแลกเปลี่ยน กับนศ. 4ส.ส่วนกลาง ที่อยู่ในพื้นที่ช่วยกันขับเคลื่อนงานไปด้วยกันและหารือเรื่องแนวทางจัดหางบประมาณจัดการหลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ นศ.รุ่น 6 ด้วย
ในการทำงาน ให้คณะทำงาน 10 คน เชื่อมโยงเครือข่ายนศ. ทุกชุดแต่ละรุ่น ติดตามข้อเสนอจากการประชุมปฎิบัติการของสถาบันฯที่อำเภอสายบุรี มีการติดตามประเมินสถานการณ์ ความขัดแย้ง งานศึกษาวิชาการ การขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพ และ การสื่อสารสร้างความรู้ผ่าน โซเชียล มีเดีย และสิ่อต่างๆทุกช่องทาง เพื่อเกิดความเข้าใจให้ทั่วถึงกับประชาชนในพื้นที่ในทุกระดับต่อไป
นอกจากนี้ มีการประมวลข้อเสนอ ระดมความคิดเห็นต่างๆจากทุกกลุ่ม เพื่อทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ต่อกับประเด็นการพูดคุยสันติสุข อีกด้วย

ทีมข่าว@ชายแดนใต้