ปัตตานี-ผู้ป่วยเบาหวานหลักหมื่นคน นายแพทย์รุซตา ผอ.รพ.แนะปรับฟฤติกรรมการกินอาหาร และตระหนักถึงความรุนแรงของโรคเบาหวาน ในกิจกรรมรณรงค์วันเบาหวานโลก ประจำปี 2565

0
266
ปัตตานี-ผู้ป่วยเบาหวานหลักหมื่นคน นายแพทย์รุซตา ผอ.รพ.แนะปรับฟฤติกรรมการกินอาหาร และตระหนักถึงความรุนแรงของโรคเบาหวาน ในกิจกรรมรณรงค์วันเบาหวานโลก ประจำปี 2565
ปัตตานี-ผู้ป่วยเบาหวานหลักหมื่นคน นายแพทย์รุซตา ผอ.รพ.แนะปรับฟฤติกรรมการกินอาหาร และตระหนักถึงความรุนแรงของโรคเบาหวาน ในกิจกรรมรณรงค์วันเบาหวานโลก ประจำปี 2565

จังหวัดปัตตานีจัดกิจกรรมรณรงค์วันเบาหวานโลก ประจำปี 2565

ปัตตานี-ผู้ป่วยเบาหวานหลักหมื่นคน นายแพทย์รุซตา ผอ.รพ.แนะปรับฟฤติกรรมการกินอาหาร และตระหนักถึงความรุนแรงของโรคเบาหวาน ในกิจกรรมรณรงค์วันเบาหวานโลก ประจำปี 2565

วันนี้พฤหัสบดี ที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ที่ คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2 อาคารวชิรประชาเวช โรงพยาบาลปัตตานี นายแพทย์รุซตา  สาและ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปัตตานีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์วันเบาหวานโลก ประจำปี 2565 โดยมีแพทย์หญิงฉวีวรรณ ศีลวัฒนพันธ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ กล่าวรายงาน มีนายแพทย์พรชัย ประเสริฐวชิรากุล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคมหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ/หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วม

            นายแพทย์รุซตา  สาและ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปัตตานีกล่าวว่า  องค์การอนามัยโลกและสมาพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติ ได้กำหนด       ให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันเบาหวานโลก โดยได้กำหนดประเด็นรณรงค์ภายใต้หัวข้อ “พรุ่งนี้ไม่สาย ถ้าเรารู้ทัน” กลุ่มงานสุขศึกษาร่วมกับกลุ่มการพยาบาล ได้จัดกิจกรรม    นี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วย ประชาชนทั่วไป หรือผู้เสี่ยงต่อโรคเบาหวานมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการดูแลตนเองลดภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ และตระหนักถึงความรุนแรงของโรคเบาหวาน

            ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปัตตานีกล่าวเพิ่มอีกว่า  จังหวัดปัตตานีมีผู้ป่วยเบาหวานสะสม อำเภอละ 3 พันคน เมื่อรวม 12 อำเภอจะมีผู้ป่วยเบาหวานในจังหวัดปัตตานีเป็นหลักหมื่นคน และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสาเหตุหลักมาจากฟฤติกรรมการกินอาหารโดยไม่คำนึงถึงผลที่จะตามมา สำหรับกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานนั้นคือกลุ่มคนวัยทำงานเริ่มสุงวัย ขอให้ควบคุมอาหาร ออกกำลังกาย ทานอาหารให้ครบ 5หมู่ พักผ่อนให้เพียงพอและเมื่อรู้สึกผิดปกติทางร่ายกายให้มาพบหมอ หรือ ที่ รพ.ใกล้ บ้านทันที

นอกจากนี้ภานในการจัดกิจกรรมมีกิจกรรมให้ความรู้ ดังนี้ 1. กิจกรรมให้ความรู้การดูแลตัวเองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ    ในผู้ป่วยเบาหวาน โดยกลุ่มการพยาบาล 2. บูธนิทรรศการให้คำปรึกษาเพื่อช่วยเลิกบุหรี่           โดยกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด 3. บูธนิทรรศการให้ความรู้เรื่องการใช้ยาในผู้ป่วยเบาหวาน      โดยกลุ่มงานเภสัชกรรม และ4. บูธนิทรรศการให้ความรู้เรื่องอาหารและโภชนาการในผู้ป่วยเบาหวาน โดยกลุ่มงานโภชนศาสตร์ อีกด้วย

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ @ชายแดนใต้