ปัตตานี -Coaching team สู่การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2

0
46

Coaching team สู่การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2

นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 พร้อมด้วย นายสะอาด อุสมาผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 และนายสมพงษ์ สุวรรณชาตรี ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 ร่วมนำเสนอและรับการให้คำปรึกษา แนะนำในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และอำเภอในจังหวัดสงขลา อำเภอเทพา อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอนาทวี และอำเภอจะนะ  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ สพป.ปัตตานี เขต 2

โดยมี นายศลใจ วิบูลกิจ และนายศังกร รักชูชื่น  คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง(Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 และ เมื่อวันที่ 4 .. 2563 ได้มีการแนะนำนายโกมุท รุยอ่อน ผอ.สพป.ยะลา เขต 3 สพป.ยะลา เขต 3 อำเภอเบตง จังหวัดยะลา  และวันที่ 5 ..2563 มีการแนะนำ นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2

นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และนายสุธี บุญญะถิติ ผอ.สพม. 15 สพม.15 .เมือง .นราธิวาส โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลพื้นที่ฯ ร่วมรับฟังการนำเสนอากรเขตและข้อเสนอแนะจากกรรมการฯ เพื่อได้ไปปรับปรุงก่อนการประเมินฯ จริง…

ภาพ/ข่าว มนทิชา แวซอเหาะ ทีมข่าว @ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น