ยะลา​- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.ราชภัฏฯ​ โชว์ผลิตภัณฑ์ ในงาน “Food plus and story” ยกระดับผลิตภัณฑ์ (OTOP) เสริมความแกร่งให้กับผู้ประกอบการ

0
61

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.ราชภัฏยะลา โชว์ผลิตภัณฑ์ ในงาน “Food plus and story” ยกระดับผลิตภัณฑ์ (OTOP) เสริมความแกร่งให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่
วันนี้ 05 ก.พ. 63 เวลา 09.30 น. บริเวณหอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดงาน “Food plus and story” คณาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และสื่อมวลชน เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการดำเนินโครงการ รวมทั้งจัดแสดง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์อันเป็นผลลัพธ์จากโครงการการพัฒนายกระดับการผลิตชุมชน (OTOP) อยู่ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตอบสนองพระบรมราโชบายของรัชกาลที่ 10 ขับเคลื่อนโดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และผลิตภัณฑ์จากโครงการภายใต้การดูแลของคลินิกเทคโนโลยี โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย

2 ส่วน คือ นิทรรศการแสดง และจำหน่ายสินค้าได้แก่ (1) กลุ่มผู้ประกอบการตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตอบสนองพระบรมราโชบายของรัชกาลที่ 10 จำนวน 20 กลุ่ม แบ่งเป็น ผู้ประกอบการจังหวัดยะลา 8 กลุ่ม ผู้ประกอบการจังหวัดปัตตานี 5 กลุ่ม และผู้ประกอบการจังหวัดนราธิวาส 7 กลุ่ม (2) กลุ่มผู้ประกอบการภายใต้การดูแลของคลินิกเทคโนโลยีมีจำนวนกลุ่มผู้ประกอบการเข้าร่วม 11 กลุ่ม จากคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร คณะครุศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส่วนกิจกรรมที่ 2 เป็นการบรรยายและ Work Shop เรื่อง “Quality บวก Story สร้างแบรนด์ให้โดน “ โดยคุณโรเซฟ ทวีจิตร์ วิทยากรและที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจ

่ขาว​ มูกะตา​ หะไร​ทีมข่าว@ชายแดนใต้​จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น