พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานดินฝังศพ นางเจะเตะ ยูซง เป็นกรณีพิเศษ มารดาของนายอิบรอเฮม ยูซง กำนันตำบลบางเก่า

0
247
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานดินฝังศพ นางเจะเตะ ยูซง เป็นกรณีพิเศษ มารดาของนายอิบรอเฮม ยูซง กำนันตำบลบางเก่า
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานดินฝังศพ นางเจะเตะ ยูซง เป็นกรณีพิเศษ มารดาของนายอิบรอเฮม ยูซง กำนันตำบลบางเก่า

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานดินฝังศพ นางเจะเตะ  ยูซง  เป็นกรณีพิเศษ  โดยมีนายสมนึก  พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  เป็นประธานในพิธีเชิญดินพระราชทานฝังศพ นางเจะเตะ  ยูซง เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นมารดาของนายอิบรอเฮม ยูซง   กำนันตำบลบางเก่า มี นายแวดือราแม  มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการประจำจังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำศาสนา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน และครอบครัวผู้เสียชีวิต ร่วมในพิธี ณ กูโบร์บ้านบางเก่า หมู่ที่ 1 ตำบลบางเก่า  อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

นางเจะเตะ  ยูซง  เกิดวันที่ 1 มกราคม 2480 อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 22 ตำบลบางเก่า  อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  สมรสกับนายปามูดอ ยูซง อดีตกำนันตำบลบางเก่า มีบุตร 7 คน บุตรชาย 6 คน บุตรหญิง 1 คน และนายอิบรอเฮม ยูซง   กำนันตำบลบางเก่า เป็นบุตรคนที่ 7

ซึ่งทางครอบครัวต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้า ล้นกระหม่อม เป็นเกียรติอันสูงสุดแก่วงศ์ตระกูลอย่างหาที่สุดมิได้

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ส.ปชส.ปน.ทีมข่าว@ชายแดนใต้