ปัตตานี- รร.เตรียมศึกษาวิทยา แจกทุนการศึกษา ชุดรายอแก่เด็กกำพร้า

0
1369

บรรยากาศการละศีลอด พร้อมแจกทุนเด็กกำพร้าที่ยากจน พร้อมมอบชุดรายอของหนูปีที่ ภายใต้การดูแลของโรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา  จำนวน 150 ทุนๆ ละ 500 บาท โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา  .รูสะมิแล  .เมือง .ปัตตานี 

โดยมี นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลาม จ.ปัตตานี เป็นประธานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูอาซาตีซะห์ และผู้ปกครอง ให้การต้อนรับ เต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่น 

สำหรับโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ “ ปันน้ำใจเพื่อเด็กกำพร้าและยากจน ” ได้จัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 7 เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนกำพร้า และยากจน สำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา และเด็กในพื้นที่ ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม ซึ่งถือเป็นการทำบุญในช่วงเดือนรอมฎอน เดือนอันประเสริฐของพี่น้องชาวมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ในโอกาสนี้ทางโรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่ร่วมสนับสนุน และบริจาค ทั้งในรูปแบบทุนซากาต เสื้อรายอ ถุงยังชีพ และสมทบกิจกรรมละศีลอด ในครั้งนี้ โดยได้รับยอดงบประมาณการบริจาคครั้งนี้  81,000 บาท

ขอดุอาอ์จากองค์อัลลอฮฺ (..) ทรงตอบแทนความดีงาม และตอบรับอามั้ลญารียะห์ของท่าน ตลอดจนครอบครัวท่าน ในครั้งนี้ตลอดไปเทอญ อามีน ยาร็อบบั้ลอาลามีน 

#โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา

#ปอเนาะจือรังบาตู