นศ.พระปกเกล้ารุ่น 5 รวมตัวก่อตั้งชมรมลั่นต้องเป็นที่พึ่งของประชาชน

0
121

นักศึกษาพระปกเกล้า รุ่นที่ 5รวมตัวตั้งชมรม ลั่น ต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนสุงสุด ด้านผอ.ธีรพันธ์ ใจมั่น สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภาพระปกเกล้า ขานรับหวัง ชมรมจะทำประโยชน์สาธารณะตามเจตนารมณ์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่สถาบันพระปกเกล้า ได้จัดอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการรุ่น ที่ 5 เพื่อนำความรู้ความสามารถไปใช้ช่วยเหลือประชาชน โดยในเช้าวันเดียวกัน ที่ห้องเรียนสถาบัญพระปกเกล้า ทางผอ. ผอ.ธีรพันธ์ ใจมั่น สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา ได้เข้ามากล่าวต้อนรับนักศึกษา หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการรุ่น ที่ 5 ก่อนจะมีอาจารย์เข้ามาบรรยายในห้องเรียน พร้อมกล่าวทักทายกับนักศึกษาว่า ตนอยากจะให้นักศึกษารุ่นนี้ ได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มสมาคมผู้เชียวชาญเ พื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการขับเคลื่อนสังคมกันต่อไป

ขณะที่ นายยุทธนา แต่งวงศ์ นายกสมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นนักศึกษาในรุ่นที่5 ได้ทำหน้าที่ดำเนินการ ในการประชุมเพื่อเลือกตั้งประธานรุ่นที่ 5 ซึ่งนายยุทธนา แต่งวงศ์ ได้เสนอชื่อนายชัชชัย สาตราภัย  เป็นประธานโดยให้สมาชิกยกมือสนับสนุนทุกคนให้การเห็นชอบยกมือสนับสนุนโดยการยกมือโหวตเสียวด้วยการยกมือ และพบทุกคนยกมือโหวตเป็นเอกฉันท์ไม่มีใครเสนอ  ชื่อท่านใด้เข้าแข่งขันที่ประชุมเลยเห็นชอบมีมติให้ นายชัชชัย สาตราภัย เป็นประธาน  หลังจากนั้นได้มีนายวีรชัย นพสุวรรณวงค์ เสนอให้ทางประธานที่ ได้รับการเลือกไปสรรหากรรมการบริหารจำนวน 20 คน

โดยในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ทางกลุ่มนักศึกษาพระปกเกล้า รุ่นที่ 5 ได้ร่วมกันหารือเพื่อสรรหากรรมการบริหารชมรม กันครบตามจำนวนที่กำหนดใว้ โดยผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่ทางคณะนักศึกษาได้เลือกตั้งประธานพร้อมกรรมการบริหารแล้วประธาน ได้กล่าวว่าขอสัญญากับสมาชิก ว่าในการก่อตั้งสาคมในอนาคตจะมอบหมาย ให้เลขาประสานงานไปยังนักศึกรุ่น1-4 เข้ามารวมตัวกันเพื่อจัดตั้งสมาคม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันรวม ทั้งช่วยเหลือสังคมในทุกๆ ด้าน ที่กำลังมีปัญหาอยู่ หวังว่าความรู้ความสามารถของสมาชิกทุกคน ที่อยู่ทั่วทุกจังหวัด ในประเทศไทย หวังว่าคงช่วยเหลือสังคมได้เมือยามเกิดภัยพิบัตินำ้ท่วมดินโคลนถล่มหรือช่วยเหลือผู้ยากไร้กันต่อไป และขอให้เป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างสูดสุด.

ยุทธนา แต่งวงศ์ นายกสมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราช / รายงาน

แสดงความคิดเห็น