ปัตตานี-รองผู้ว่าฯสมนึก “กำชับ”ควบคุม โควิด-19 และสายพันธุ์ใหม่ โอมิครอน บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด หากพบ ฝ่าฝืนจับ ปรับ ทันที

0
801
ปัตตานี-รองผู้ว่าฯสมนึก"กำชับ"ควบคุม โควิด-19 และสายพันธุ์ใหม่ โอมิครอน บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด หากพบ ฝ่าฝืนจับ ปรับ ทันที

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 23 ธันวาคม 2564 นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานประชุม คณะอนุกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ด้านกำกับติดตามการบังคับใช้กฎหมาย  เพื่อกำชับ และเฝ้าติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด-19 และสายพันธุ์ใหม่ โอมิครอน ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีหากพบมีร้านค้าและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความร่วมมือ และฝ่าฝืนสามารถจับ และปรับได้ทันทีโดยมีปลัดจังหวัดปัตตานี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีสะบารัง ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองปัตตานี

โดยที่ประชุมประธานได้แจ้งเพื่อรับทราบ ผลการดำเนินการออกตรวจ กวดขันตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค ติดเชื้อโควิด-19 และสายพันธุ์ใหม่ โอมิครอนในจังหวัดปัตตานี ทั้งนี้ท่านประธานยังได้มีการสั่งการณ์ กำชับ ให้หน่วยงานรับผิดชอบ ออกตรวจ และกวดขันให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกนอก เคหสถาน ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มมากกว่า 25 คน กวดขันตลาดนัดโดยเฉพาะบริเวณตลาดหน้ามัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี และตลาดทั่วไป  ร้านค้า/สถานประกอบการ ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม สามารถเปิดให้บริการโดย ให้นั่งทานในร้านไม่เกิน 22.00 น. และพนักงาน ต้องได้รับวัคซีนมาแล้วอย่างน้อย 1 เข็ม ส่วนผู้ใช้บริการหรือลูกค้าต้องได้รับวัดซีนมาแล้วอย่างน้อย 1 เข็ม และกวดขัน การจำกัดจำนวนผู้นั่งบริโภคในร้าน หากเป็นการบริโภคในห้องปรับอากาศ ให้มีจำนวนไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนที่นั่งปกติ แต่หากเป็นการบริโภคในพื้นที่เปิดที่อากาศสามารถ ถ่ายเทได้ดี ให้มีจำนวนผู้บริโภคไม่เกินร้อยละ 75 ของจำนวนที่นั่งปกติ โดยให้ขอความร่วมมือ หากพบพื้นที่ ร้านค้า หรือประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ ฝ่าฝืนสามารถจับ และปรับได้ทันที ตามคำสั่งจังหวัดปัตตานี

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ส.ปชส.ปน.ทีมข่าว@ชายแดนใต้