ทีมจิตอาสาฯวัดเมืองยะลา พระอารามหลวง มอบเครื่อง PAPRs.ผู้กระทบโควิด 12 อำเภอ

0
495

เมื่อ 2 ก.ค.64 ที่ผ่านมา ทีมจิตอาสาวัดเมืองยะลา พระอารามหลวง (โดยพระสิริปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดเมืองยะลา พระอารามหลวง) และสำนักงานเลขานุการคณะประสานงานระดับพื้นที่ (สล.3) ดำเนินการส่งมอบหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง Power Air Purifying Respirator (PAPRs.) จำนวน 15 เครื่องผ่านผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลประจำอำเภอจำนวน 13 แห่งในพื้นที่ฯ เพื่อใช้ในการควบคุมโรคระบาด covid-19 ที่มีปริมาณผู้ติดเชื้อฯในพื้นที่ต่างๆเพิ่มมากขึ้นในห้วงเวลานี้ โดยก่อนหน้านี้ได้มอบผ่าน นพ.สสจ.นราธิวาสมาแล้ว 15 เครื่อง

ทีมข่าว@ ชายแดนใต้