ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดแข่งขันรักบี้ฟุตบอลหญิง  ไมเกิน 7 คน (Family match) กระชับสัมพันธ์ุ

วันที่ 12สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ.สนามกีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ทีมรักบี้วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี รับการต้อนรับ นักกีฬารักบี้ ทีมมาเลเซียอายุไม่เกิน 21 ปีพร้อมด้วยทีม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  จังหวัดนราธิวาส ในแข่งขันรักบี้ฟุตบอลหญิง (Family match)  กีฬารักบี้กระชับมิตร ภายใต้การสนันสนุนจาก ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้กระทรวงศึกษาธิกา  (ส่วนหน้า)

พล.อ สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายสนับสนุนให้สถานศึกษาเปิดสอนกีฬารักบี้ฟุตบอลหญิงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี เป็นสถานศึกษานำร่องโครงการพัฒนากีฬารักบี้ฟุตบอลหญิง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติ ให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักทำงานเป็นทีม มีจิตใจที่ดีงาม มีน้ำใจนักกีฬา ให้กับนักเรียนในพื้นที่

นาย อวยชัย ฝอยทอง  ผู้ตัดสินสมาคม กีฬารักบี้ กล่าวว่า  เราหวังว่าเด็กที่มาเล่นกีฬารักบี้ จะได้ประสบการณ์จากจากการเล่นกีฬารักบี้ให้ถูกกติกาได้เพื่อน ได้เทคนิค แล้วก็รูปแบบความสามารถเฉพาะตัวและทีมเวิร์ค  มาใช้ในกีฬารักบี้ ด้วยความมีสปิริตนักกีฬารู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยมีน้ำใจนักกีฬาในการเล่นครั้งนี้ให้เด็กได้มีประสบการณ์และหลายคน เป็นครั้งแรกในชีวิตในการเล่นรักบี้ ทำให้การแข่งขันหรือประลองในครั้งนี้ผลแพ้ชนะนั้นไมสำคัญได้เพื่อน ผลของกีฬาครั้งนี่เราอยากได้ก็คือความสุขความสนุกและก็ได้เพื่อนได้มิตรภาพระหว่างสถานศึกษาของเราเองก็สถาบันจากต่างจังหวัด และทีมต่างชาติมาเลเซีย

นางสาว การะเกด ศรีลมุล นักกีฬารักบี้ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี กล่าวว่า ไมได้คาดหวังว่าจะชนะ ทั้งทีมพูดแล้วว่าจะทำให้ดีที่สุด ถือว่าได้นำความรู้จากการฝึก 2 สัปดาห์มาใช้ในการลงสนามจริง

ทีมข่าว@ชายแดนใต้