สุราษฎร์ธานี – ท่านเปาปลื้ม รับหน้ากากเฟสชิลด์ สู้โควิด

0
44

สุราษฎร์ธานี – ท่านเปาปลื้ม  รับหน้ากากเฟสชิลด์  สู้โควิด

ผู้สื่อข่าวรายงาน  ที่ศาลจังหวัดสุราษฏร์ธานี   ถนนดอนนก  .เมือง .สุราษฏร์ธานี     ดร.สุชีราภรณ์  ธุวานนท์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนานครศรีธรรมราช  มอบหมายให้  ดร.ธัชชัย  ชูกลิ่น    นายลัญจกร  เสวตะ  รองอธิการบดี    นส.เขมรัศม์  มณีสุวรรณ  หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์

  พร้อมคณะจากมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนานครศรีธรรมราช   นำหน้ากากเฟสชิลด์   ซึ่งมหาวิทยาลัยฯเป็นผู้ผลิต   ไปมอบให้กับผู้พิพากษา  เจ้าหน้าที่  และบุคลากรของศาล  โดยมีนายภัทพงศ์  แก้วพูล  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุราษฏร์ธานี  เป็นผู้รับมอบ

นายลัญจกร  เสวตะ  รองอธิการบดีฯกล่าวว่า   ดร.สุชีราภรณ์  ธุวานนท์  อธิการบดีฯ  มีความห่วงใยทุกภาคส่วนในเรื่องของความปลอดภัย  จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19    เนื่องจากหน้ากากอนามัยทั่วไป  ปกป้องเพียงจมูกและปาก แต่ดวงตาและใบหน้า  ที่อยู่เหนือหน้ากากอนามัย  ถูกปล่อยไว้   ไวรัสที่ติดมากับละอองฝอยของสารคัดหลั่ง สามารถผ่านเข้าไป  ในดวงตาหรือตกค้างที่ผิวหน้า   ซึ่งหากเราขยี้ตา  ขยับหน้ากาก  หรือสัมผัสใบหน้า  ไวรัสก็สามารถเข้าสู่ร่างกายได้

แต่หากได้สวม ใส่  หน้ากากเฟสชิลด์  ที่มีพลาสติคใสปกป้องใบหน้า   สวมทับหน้ากากอนามัยอีกชั้นหนึ่ง   จะสามารถสกัด  เชื้อ  ที่มาจากการ ไอ  จาม  โดยสารคัดหลั่ง  ที่พุ่งออกมาจากคนที่มีเชื้อ  หรือเชื้อที่อาจมีอยู่ในพื้นที่เสี่ยง  จะปะทะกับแผ่นพลาสติกใส   ทำให้ไวรัสไม่สัมผัสกับเรา   ดังนั้นหน้ากากเฟสชิลด์จึงสามารถป้องกันการแพร่ไวรัสได้  อย่างมีประสิทธิภาพ

ในขณะที่นายภัทพงศ์  แก้วพูล  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุราษฏร์ธานี   ได้กล่าวขอบคุณ ดร.สุชีราภรณ์  ธุวานนท์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนานครศรีธรรมราช   ที่มีความห่วงใย  มีน้ำใจกับข้าราชการตุลาการ  เจ้าหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรม   นำหน้ากากเฟสชิลด์มามอบให้    

พร้อมกล่าวว่า   สถานการณ์ในขณะนี้ทุกฝ่ายต้องช่วยกัน   ถ้าไม่มีมาตรการป้องกันจะทำให้มีผู้ป่วยสูงขึ้นเรื่อยๆ   จำนวนผู้ติดเชื้อล่าสุด   เป็นตัวเลขที่น่าตกใจ ฉะนั้นหากพี่น้องคนไทย  ไม่อยากเห็นการแพร่ระบาดวิกฤติลุกลามไปมากกว่านี้   ทุกคนจะต้องร่วมมือปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน   จากที่เคยทำตัวตามสบาย   ต้องปรับตัวให้มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตน  ตามกฎเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข .อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของตัวเอง ครอบครัวและสังคมส่วนรวม

สำหรับหน้ากากเฟสชิลด์ที่ได้รับมอบในวันนี้     ได้จัดสรร กระจายถึงมือทุกคนทันที   โดยมอบให้กับผู้พิพากษา  เจ้าหน้าที่  บุคลากรทุกส่วนของศาลจังหวัดสุราษฏร์ธานี   เพราะเป็นภาวะที่หน้ากาก  ซึ่งใช้สำหรับป้องกันไวรัสกลายเป็นของหายาก    ขอขอบคุณแรงใจ  ขอบคุณน้ำใจ  ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนานครศรีธรรมราช  ที่บริจาคและมอบสิ่งนี้ให้  ถือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ  ในการปฏิบัติงานของพวกเราทุกคน  ที่จะสามารถต่อสู้และฝ่าวิกฤติในครั้งนี้ไปด้วยกัน.

ทีมข่าว @ชายแดนใต้ .นครศรีธรรมราช

แสดงความคิดเห็น