พัทลุง-น้ำเค็มเข้านาเกินปริมาณ ต้นข้าวได้รับผลกระทบหลายพันไร่

0
100

พัทลุงน้ำเค็มเข้านาเกินปริมาณ ต้นข้าวได้รับผลกระทบหลายพันไร่


ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดพัทลุงว่า
สถานการณ์ฝนทิ้งช่วงมาหลายเดือนในพื้นที่จังหวัดพัทลุง  และการขุดลอกลำคลองเพื่อระบายน้ำลงสู่ทะเลสาบสงขลา เพื่อป้องกันน้ำท่วม ในลุ่มน้ำสายหลักหลายสายก่อนหน้านี้ ส่งผลให้น้ำจืดไหลลงสู่ทะเลสาบได้เร็วขึ้น ทำให้ลำคลองไม่สามารถกกเก็บน้ำจืดไว้ได้  จนล่าสุดนำในทะเลสาบสงขลา ที่เพิ่มความเค็มมากขึ้นได้ขยายกลับมาตามลำคลองต่างๆ จนเกิดความเค็มของน้ำทำให้ได้รับผลกระทบต่อพืชผลทางด้านการเกษตรของชาวบ้าน

โดยเฉพาะในพื้นที่ นาข้าว  .ปันแต .พะนางตุง .มะกอกเหนือ .ทะเลน้อย ของ.ควนขนุน ที่กำลังตั้งท้องออกรวง กว่า 7,500 ไร่ เริ่มได้รับผลกระทบ ซึ่งเกษตรกรชาวนาไม่ทราบในช่วงแรกว่าปริมาณความเค็มของน้ำ เพิ่มขึ้น จาก1.5 มิลลิกรัม ที่ต้นข้าวจะรับได้เป็น 2.2 มิลลิกรัม  จนชาวนาในในพื้นที่หวั่นวิตก เพราะค่า2.2 จะมีผลต่อต้นข้าวที่ตั้งท้องอย่างแน่นอน   แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ต้องตกอยู่ในภาวะทำใจ

ในขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ .มะกอกเหนือ .ควนขนุน  ยังสู้สุดฤทธิ เพื่อรักษานาข้าวและหวังในผลผลิตที่ได้รับเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ปลดหนี  รวมตัวกันสร้างฝายกันน้ำเค็ม โดยขอการสนับสนุนกระสอบ และทราย มาสร้างฝายกักน้ำเค็ม เพื่อไม่ให้ไหลทะละเข้าในแปลงนา

ด้านนายสมเกียรติ ทองพันธุ์ ประทานกลุ่มเกษตรกร .มะกอกเหนือ .ควนขนุน.พัทลุง กล่าวว่า หลายสิบปีที่น้ำเค็มไม่เคยไหลเข้ามายังพื้นที่การเกษตรด้านใน แต่ปีนี้จากภาวะฝนทิ้งช่วงทำให้น้ำเค็มได้ไหลเข้านาช่วงข้าวตั้งท้อง และส่งผลกระทบต่อนาข้าวในพื้นที่ 4  ของ .ควนขนุน  อย่างแน่นอน  ซึ่งในส่วนของชาวนา .มะกอกเหนือ  เร่งช่วยตัวเองเพื่อป้องกันน้ำเค็มเข้านาข้าว สร้างฝายกักน้ำ พร้อมทั้งได้ทำหนังสือขอน้ำจากชลประทานพัทลุง ตรงบริเวณฝายท่าแนะ  ผันน้ำเข้ามาช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเพื่อไล่น้ำเค็มออกจากนานข้าว ซึ่งสามารถช่วยให้ต้นข้าวฟื้นตัวและไม่ได้รับความเสียหายทั้งหมดต่อไป

ทีมข่าว @ชายแดนใต้ .พัทลุง

แสดงความคิดเห็น