สมาชิกวุฒิสภา ผู้แทนคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ มอบโล่ โครงการ “วุฒิสภา ศรัทธาความดี” ณ อำเภอละงู จังหวัดสตูล

0
141

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม ณ โรงเรียนสายเพชรศึกษา อำเภอละงู จังหวัดสตูล นายกษิดิศ อาชวคุณ สมาชิกวุฒิสภา ผู้แทนคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ได้ลงพื้นที่ติดตามการส่งเสริมพลังทางสังคมเพื่อช่วยเหลือดูแลประชาชนในพื้นที่และทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม กรณี
“นางสาวณัฐนันท์ โอมเพียร” ครูจิตอาสา ผู้ทุ่มเทเวลาทุกวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ขี่รถจักรยานยนต์พร้อมอุปกรณ์การสอนหนังสือเพื่อเดินทางด้วยระยะทางไปและกลับกว่า 100 กิโลเมตร ไม่รวมการเดินเท้าเข้าป่า เพื่อไปสอนหนังสือให้กับเด็ก ๆ ชาวมานิที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บ้านวังนาใน ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล ตั้งแต่ปี 2560
ซึ่งนอกจากจะสอนหนังสือเพื่อให้อ่านออกเขียนได้ และนับเลขได้แล้ว ยังสอนให้เรียนรู้การใช้จ่ายเงินให้เป็น รวมทั้งสอนให้รู้จักปลูกผักเลี้ยงปลา เพื่อสร้างอาชีพ เพื่อให้สามารถปรับตัวให้สามารถอยู่ได้ในสังคมร่วมกับคนพื้นราบอีกด้วย

ในการนี้ ได้มอบโล่ “วุฒิสภา ศรัทธาความดี” เพื่อเชิดชู สร้างขวัญและกำลังใจ และในนามกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ ได้สนับสนุนเงินจำนวน 45,000 บาท ในนามนายกษิดิศ อาชวคุณ สมาชิกวุฒิสภาสนับสนุนเงิน จำนวน 3,000 บาทให้แก่ “นางสาวณัฐนันท์ โอมเพียร” เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการทำความดีในครั้งนี้
โดยมีนายธีระพงษ์ คุ่มเคี่ยม นายอำเภอละงู ผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่ อาทิ โรงพยาบาลละงู สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละงู ตลอดจนคณะผู้บริหาร/ครู โรงเรียนสายเพชรศึกษา ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมในพิธีอย่างสมเกียรติ #วุฒิสภา