4 พลังความร่วมมือ พัฒนาการท่องเที่ยวมิติใหม่รอบอ่าวปัตตานี Tourist Accelerator Pitching ภาพลักษณ์ใหม่ ที่ทุกคนต้องมาเยือน (คลิป)

0
422

เมื่อค่ำวันที่ 5 มีนาคม 2567 ณ สะพานหอนาฬิกาสามวัฒนธรรมเทศบาลเมืองปัตตานี นายสนั่น สนธิเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานกิจกรรม”มอบรางวัลการแข่งขันออกแบบการท่องเที่ยวและผลิตสื่อการท่องเที่ยวรอบอ่าวปัตตานี Tourist Accelerator Pitching ส่งเสริมบทบาทของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กับการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดปัตตานี โดย รศ.ดร.ซุกรี หะยีสาแม กรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี หัวหน้าโครงการฯ รายงานว่านี่คือ 1 ในแผนโครงการการศึกษาระบบนิเวศชายฝั่งสำหรับจัดทำแผนแม่บทการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตรากฐานชุมชนชายฝั่ง โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย กรณีศึกษาอ่าวปัตตานี แก้ปัญหาอย่างยั่งยืน และจะต้องทำให้เป็นที่รู้กันทั่วประเทศว่า ปัตตานีต้องเป็นจังหวัดที่ทุกคนต้องมาเยี่ยมเยือนให้ได้


พร้อมกับนายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เจ้าภาพจัดงานร่วม นำเสนอ “วิสัยทัศน์การท่องเที่ยวรอบอ่าวปัตตานี”
กิจกรรมก่อนพิธีเปิดงาน มีการโชว์งานศิลปะสีน้ำ วาดภาพสดๆ จากศิลปินชื่อดังของจังหวัดปัตตานี 4 ท่าน ได้แก่ดร.นิพนธ์ นิกาจิ คุณอิสมาอิล สาหลำ คุณซาการียา ดือเระ และคุณสุไลมาน ยาโม จากนั้น ชุมชนท่องเที่ยวนำเสนอโปรแกรมทริปที่เข้าร่วมการแข่งขัน


รวมทั้ง มีการเปิดเวทีเสวนา หัวข้อ “ทิศทางการท่องเที่ยวปัตตานีและเสน่ห์ที่ต้องพูดถึง” จากนายสนั่น สนธิเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
นายสุชาติ ชายมัน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี
และรศ.ดร.ซุกรี หะยีสาแม กรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และหัวหน้าโครงการฯ ดำเนินการเสวนา โดย คุณวรรณา อาลีตระกูล นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี

จากนั้น ดร.ศริยา บิลแสละ คณะสิทยาการการสื่อสาร นำเสนอชมวีดิทัศน์จากผู้เข้าประกวดการแข่งข้นออกแบบการท่องเที่ยว และผลิตสื่อการท่องเที่ยว รอบอ่าวปัตตานี Tourist Accelerator Pitching” และประกาศผลผู้ได้รับรางวัลพร้อมมอบรางวัล และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 6 รางวัล
สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นมิติใหม่ ในการกำหนดทิศทางการพัฒนาเชิงท่องเที่ยวของจังหวัดปัตตานี โดยการร่วมมือของ กระทรวงอว. สถาบันการศึกษา ท้องถิ่น และชุมชน คาดว่าจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างความเจริญด้านการท่องเที่ยว ด้วยสถานที่ที่มีศักยภาพ อัตลักษณ์ สร้างภาพลักษณ์ใหม่งดงาม ให้เกิดขึ้นว่าจังหวัดปัตตานีไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลย

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ ปัตตานี