กิจกรรมงานวิ่ง  Iyerweng Fun Run    2024  พิชิตสกายวอล์ค ครั้งที่ 2

0
86

องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวงจัดกิจกรรมการแข่งขันเดิน – วิ่ง “Iyerweng Fun Run 2024 พิชิตสกายวอล์ค” ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในตำบล ประจำปี 2567

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตำบลอัยเยอร์เวง สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตำบล อีกทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ..