เทศบาลตำบลเตราะบอน เปิดโครงการรอมฎอนไนท์ @ เตราะบอน 2024กระตุ้นเศรษฐกิจและธุรกิจการท่องเที่ยว

0
162
เทศบาลตำบลเตราะบอน เปิดโครงการรอมฎอนไนท์ @ เตราะบอน 2024กระตุ้นเศรษฐกิจและธุรกิจการท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลเตราะบอน เปิดโครงการรอมฎอนไนท์ @ เตราะบอน 2024กระตุ้นเศรษฐกิจและธุรกิจการท่องเที่ยว

เทศบาลตำบลเตราะบอน เปิดโครงการรอมฎอนไนท์ @ เตราะบอน 2024กระตุ้นเศรษฐกิจและธุรกิจการท่องเที่ยว

วันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567 ที่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเตราะบอน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี นายวิรัตน์ บุญจันทร์ นายอำเภอสายบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรอมฏอนไนท์ @ เตราะบอน 2024 โดยมี นายกเทศมนตรีตำบลเตราะบอน คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเตราะบอน ปลัดเทศบาลตำบลเตราะบอน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาล กลุ่มสตรี ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่เข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 8 มีนาคม 2567

นายบรอเฮ็ง ดอมะนายกเทศมนตรีตำบลเตราะบอน กล่าวว่าผมมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนให้เป็นที่รู้จักและเป็นแหล่งตลาดแห่งใหม่ ให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรม เป็นที่รู้จักในฐานะแหล่งรวมงานศิลปวัฒนธรรม สถานที่ๆจะได้ใช้เป็นเวทีในการแสดงออกทั้งตามอัตลักษณ์ของชุมชน ตลอดจนเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งเหล่ากลุ่มเยาวชน ประชาชนในพื้นที่และนอกพื้นที่ได้แวะเวียนเดิน กิน ชิม ช็อป พร้อมฟังบรรยายธรรมเกี่ยวกับหลักคำสอนของศาสนาอิสลาม 

สำหรับวัตถุประสงค์จัดงานฯในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวด้านนันทนาการและแหล่งพักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวในช่วงก่อนเดือนรอมฎอน  กระตุ้นเศรษฐกิจและธุรกิจการท่องเที่ยวของชาวเทศบาลตำบลเตราะบอนให้เป็นที่รู้จัก ให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการสืบทอดประเพณีศิลปวัฒนธรรมดำรงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ดั่งเดิมของชุมชนและให้คนในชุมชนสามารถปฏิบัติศาสนกิจพบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นอันนำไปสู่การสร้างสังคมชุมชนให้เข้มแข็งและสงบสุขต่อไป

ภายในงานมีการเปฺิดบูธแสดงผลงานของหน่วยงานราชการ การจัดจำหน่ายสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภค อาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ทีมข่าว@ชายแดนใต้