ปัตตานี-จัดกิจกรรม เดิน วิ่ง การกุศล DOPA FAMILY RUN วิ่งตามกำนันฯ”บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ประชาชนในพื้นที่จชต.

0
446
ปัตตานี-จัดกิจกรรม เดิน วิ่ง การกุศล DOPA FAMILY RUN วิ่งตามกำนันฯ
ปัตตานี-จัดกิจกรรม เดิน วิ่ง การกุศล DOPA FAMILY RUN วิ่งตามกำนันฯ"บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ประชาชนในพื้นที่จชต.

ปัตตานี-จัดกิจกรรม เดิน วิ่ง การกุศล  DOPA FAMILY RUN วิ่งตามกำนันฯ”บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ประชาชนในพื้นที่ จชต.

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 19.30 น. ที่ ลานศิลปวัฒนธรรม ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม เดิน วิ่ง การกุศล  DOPA FAMILY RUN วิ่งตาม…กำนัน  มีนายสนั่น สนธิเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ปลัดจังหวัดปัตตานี นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี นายกสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัด ปัตตานี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

นายบาฮารุดดีน ยูโซ๊ะ นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดปัตตานี ในนามของผู้จัดกิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศล DOPA FAMILY RUN วิ่งตาม…กำนัน กล่าวว่าสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดปัตตานีได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2561 และดำเนินกิจกรรมในรูปแบบการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและการมอบสวัสดิการแก่ทายาทของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่เสียชีวิตมาอย่างต่อเนื่องโดยร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน ตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของสมาคมที่ได้กำหนดไว้ สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล ครั้งที่ 2 เพื่อจัดหางบประมาณ นำไปดำเนินกิจกรรมการช่วยเหลือทายาทของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่และเครือข่ายกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นเสมือนอีกมือหนึ่งของภาครัฐในการช่วย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ทีมข่าว@ชายแดนใต้