ปัตตานี-รมช.ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน และเยี่ยมให้กำลังบุคลากรทางการศึกษาประสบอุทกภัย ที่ รร.บ้านปะกาฮะรัง เมืองปัตตานี

0
370
ปัตตานี-รมช.ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน และเยี่ยมให้กำลังบุคลากรทางการศึกษาประสบอุทกภัย ที่ รร.บ้านปะกาฮะรัง เมืองปัตตานี
ปัตตานี-รมช.ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน และเยี่ยมให้กำลังบุคลากรทางการศึกษาประสบอุทกภัย ที่ รร.บ้านปะกาฮะรัง เมืองปัตตานี

ปัตตานี-รมช.ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน และเยี่ยมให้กำลังบุคลากรทางการศึกษาประสบอุทกภัย ที่ รร.บ้านปะกาฮะรัง เมืองปัตตานี

 วันที่ 15 มกราคม 2567 ที่ โรงแรม ซีเอส ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมช.ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นประธานพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานในพระนามาภิไธยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเปิดโครงการฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้พิการและญาติ ผู้พิการจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ โดยมีนายสนั่น สนธิเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีกล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งแพทย์หญิงเพรชดาว โต๊ะมีนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร และ นางสุริ อุปมนต์ ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 พร้อมคณะเข้าร่วมต้อนรับในพิธี

 โดยในงานมีผู้พิการในพื้นที่มาเข้ารับการช่วยเหลือตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุ โดยมีทีมอาสาสมัครต่างชาติ RICD Wheelchair USM และทีม Universiti Sains Malaysia ที่ได้มาช่วยเหลือในด้านรถเข็นและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับผู้พิการ ซึ่งจะทำการวัดขนาดให้เหมาะสมกับผู้พิการแต่ละคนโดยเฉพาะ ซึ่งงานนี้ได้ดำเนินงานทำกันติดต่อมาเป็นครั้งที่ 10  โดยในปีนี้มีจำนวนผู้รับมอบอุปกรณ์ช่วยความพิการ รวมทั้งสิ้น 92 ราย ประกอบด้วย ผู้ที่พิการที่รับรถเข็น 87 คัน ผู้พิการที่รับอุปกรณ์อื่นๆ จำนวน 21 ชิ้น รวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,550,218.96 บาท

ต่อจากนั้น รมช.ว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดการดำเนินการพัฒนาทักษะทางสมอง Executive Function (EF)และเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบอุทกภัยโรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง อำเภอเมืองปัตตานี

เวลา 10.30 น.นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมช.ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะติดตาม ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ ตำบลตันหยงลุโละ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี เพื่อเปิดการดำเนินการพัฒนาทักษะทางสมอง Executive Function (EF) โดยมีนางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวรายงาน มี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู  นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา และผู้นำท้องถิ่นผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับ

จากนั้น รมช.ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะติดตาม ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบอุทกภัยที่โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ตรวจสภาพความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมและหลังจากน้ำลด และมอบสิ่งของและอุปกรณ์การเรียนช่วยเหลือนักเรียน ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และมีศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีได้รายงานสรุปสถานศึกษาที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในภาพรวมจังหวัดปัตตานี การให้ ความช่วยเหลือเบื้องต้น การเสนอแนวทางการให้ความช่วยเหลือเยียวยานักเรียนและ สถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยอีกด้วย

นอกจากนี้ได้เดินทางไปที่วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกจังหวัดปัตตานีเพื่อมอบนโยบายในการบริหารจัดการการศึกษาโดยมีผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมรับฟังนโยบายในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ทีมข่าว@ชานแดนใต้