ปัตตานี-โรงพยาบาลโคกโพธิ์เปิดศูนย์ชีวาภิบาล ตอบสนองผู้ป่วยให้มีคุณภาพที่ดีในช่วงท้ายของชีวิต

0
158
ปัตตานี-โรงพยาบาลโคกโพธิ์เปิดศูนย์ชีวาภิบาล ตอบสนองผู้ป่วยให้มีคุณภาพที่ดีในช่วงท้ายของชีวิต
ปัตตานี-โรงพยาบาลโคกโพธิ์เปิดศูนย์ชีวาภิบาล ตอบสนองผู้ป่วยให้มีคุณภาพที่ดีในช่วงท้ายของชีวิต

ปัตตานี-โรงพยาบาลโคกโพธิ์เปิดศูนย์ชีวาภิบาล ตอบสนองผู้ป่วยให้มีคุณภาพที่ดีในช่วงท้ายของชีวิต

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 25 ธ.ค.66 ที่ โรงพยาบาลโคกโพธิ์ ต.มะกรูด อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี นายแพทย์อนุรักษ์ สารภาพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ชีวาภิบาล ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2567 โดยมีนายแพทย์อุดมเกียรติ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกโพธิ์ กล่าวรายงาน มี เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ผู้นำศาสนาที่ และประชาชนผุ้สนใจเข้ามาร่วมในการเปิดศูนย์ชีวาภิบาล

สำหรับ ศูนย์ชีวาภิบาล มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องครั้งสุดท้ายของผู้ป่วยและครอบครัว เป้นการดูแลชีวิตช่วงท้ายของผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเน้นการทำงานแบบองค์รวมเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการตอบสนองครอบคลุมทั้ง 4 มิติ ทั้งด้านกาย จิตใจอารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน ลดภาระค่าเดินทาง ลดการรอคอยครอบครัวไร้กังวล ลูกหลานวัยทำงานไม่สูญเสียรายได้

อีกทั้งเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงบูรณาการงานการดูแลผู้ป่วยทั้ง ๓ ระบบ เข้าด้วยกันอันได้แก่ การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลรักษาแบบประคับประคอง เป็นการดูแลต่อเนื่องตั้งแต่ระยะแรกจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต งานการดูแลผู้สูงอายุ และงานการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงติดบ้านติดเตียง โดยทีมปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ลงสู่กลุ่มเป้าหมายผ่านทางชุมชนและระบบบริการดูแลที่บ้านมีการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ ให้ความสำคัญการดูแลผู้ป่วย

นายแพทย์อนุรักษ์ สารภาพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ให้สัมภาษณ์ว่า วันนี้เป็นการเปิดศูนย์ชีวาภิบาล ที่ผ่านมาเราทำอยู่แล้ว แต่ทำเป็นแบบส่วนๆ มีทั้งคลินิกผู้สูงอายุ คลีนิค long term care คลีนิค palliative term care ยอมรับว่าในพื้นที่อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีทำได้ดีมาก ได้มีการร่วมทุกคลีนิคมาอยู่ร่วมกันเป็นจุดเดียว และมีการเพิ่มแผนกแพทย์แผนไทย ทันตกรรม สุขภาพจิต มีกิจกรรมบำบัด มีชมรมการอ่านอัลกุรอาน ซึ่งมีครบทุกกระบวนการในการดูแลผู้สูงอายู หรือผู้ป่วยติดเตียง  ส่วนการออกปฏิบัตินอกพื้นที่นั้น เราก็ได้มีการวางแผนอยู่แล้ว ซึ่งคนไข้ที่เคยเข้าสู่ระบบการคัดกรองผู้สูงอายุ หรือเคยเป็นคนไข้คลีนิคผู้สูงอายุมารับบริการที่โรงพยาบาล ข้อมูลเหล่านี้เราก็จะนำมาออกแบบว่าแต่ละกลุ่มมของผู้ป่วยนั้นจะเป็นแบบใด ถ้าคนไข้อยู่ในแบบ long term care ก็จะมีการประสานคนในพื้นที่ดูแล และถ้าต้องดูแลโดยนักกิจกรรมบำบัด เราก็จะมาออกแบบให้กิจกรรมบำบัดในการดูแลผู้สูงอายุ ในว่าจะเป็นกลุ่มติดบ้าน ติดเตียง ติดสังคม เราก็จะออกแบบแต่ละกิจกรรม

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ทีมข่าว@ชายแดนใต้