ผู้ว่าปัตตานี ชู solf power ร่วมวิทยาลัยเทคโนประมงฯ เปิดงานนวัตกรรม Halalใหม่ สุดยอด 10 เมนูไก่ปัตตานี

0
974

09.30 น. 22 พย.66 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายเอกสิทธิ สองเมือง นายอำเภอหนองจิก นายทิว กาสิวุฒิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี ตัวแทน GISB holding มาเลเซีย ผู้ประกอบการภาคเอกชน หน่วยงานการศึกษาอาชีวะ และประชาชน ได้เดินทางเข้ามาร่วมงาน “นวัตกรรมใหม่ ไก่เพื่อสุขภาพ” เทศกาลสาธิตอาหารเมนู ไก่ ที่ผู้ประกอบการร้านดัง ต่างมาร่วมกันมาสาธิต แนะนำความอร่อยกัน 10 เมนู ด้วยกัน เป็นการชู solf power ของดีปัตตานีไปด้วย

วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี ได้ทำความร่วมมือกับ GISB holding ประเทศมาเลเชีย ดำเนินการใช้นวัตกรรมใหม่ สาธิตการเลี้ยงฟาร์มไก่แบบครบวงจร ซึ่งใช้เอนไซม์ (Enzyme) pateh ในการเลี้ยงไก่เนื้อ ทำให้มีคุณภาพดี ไก่โตไว ปลอดสารตกค้าง และดีต่อสุขภาพจนประสบผลสำเร็จ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ออกผลผลิต ซึ่งสามารถต่อ ยอด ไปสู่การศึกษาเรียนรู้ในด้านอื่นๆต่อไป รวมทั้งจะส่งผลให้ เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ มีรายได้ให้กับ นศ.และ ผู้ที่สนใจ ผู้ต้องการศึกษาเรียนรู้ได้
ภายในงานมีการแสดง โนรา ของนักเรียนวิทยาลัยเทคโนไลยีการเกษตรและประมงปัตตานี การแสดงจากตัวแทน GISB holding
เสวนาในหัวข้อ “การศึกษาเพื่อการสร้างงาน สร้างรายได้ ด้วยนวัตกรรมใหม่ไก่เพื่อสุขภาพ” โดยผู้มีเกียรติ 8 ท่าน ประธานและแขกได้เยี่ยมชมนิทรรศการของวิทยาลัยเทคโนโลยการเกษตรและประมงปัตตานี และนิทรรศการของ GISB holding ประเทศมาเลเซีย ไฮไลท์ จบที่ผู้มาร่วมงานทุกคนได้ ร่วมทานสุดยอดกันฟรีๆๆ ได้แก่เมนู ไก่ ข้าวหมกอาหรับ
,ไก่ทอดไม่ใช้น้ำมัน,ไก่ทอดใช้น้ำมัน,ซุปไก่,ไก่ฝอย,ไก่ฆอและ,คั่วกลิ้งไก่
,ไก่อบน้ำผึ้ง,ไก่อบสมุนไพร,ไก่ย่าง น้ำจิ้มรสเด็ด
นายทิว กาสิวุฒิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานีกล่าวว่า เป็นการทำงานที่สอดคล้องกับนโยบายานพัฒนาจังหวัดปัตตานี มั่นคง ยั่งยืน โดยทางวิทยาลัยเทคโนโลยี การเกษตรและประมงปัตตานี จัดกิจกรรม “นวัตกรรมใหม่ ไก่เพื่อสุขภาพ” ครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่นวัตกรรมการใช้เอนไซม์ (Enzyme) ปาแตะ ในการเลี้ยงไก่เนื้อ และผลผลิตจากไก่ให้ ภาครัฐ เอกชน ประชาชนและกลุ่มผู้ที่มีความสนใจในการเลี้ยงไก่

เป็นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา โดยทำความร่วมมือกับ GISB holding ประเทศมาเลเซีย ที่มีประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการเรียนรู้สร้างทักษะอาชีพ อีกทั้งเพื่อเป็นการพัฒนานำร่องความร่วมมือด้านการเศรษฐกิจด้านธุรกิจอาหารแปรรูปฮาลาลอาหารไทย-มาเลเซียของ จังหวัดชายแดนใต้อีกด้วย

ทีมข่าวแอดชายแดนใต้ปัตตานี